หน้าเว็บ

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หลักการ Redundant ของ GENESIS64 SCADA

การRedundantระบบSCADAของGENESIS64จะมีหลักการคือเมื่อGENESIS64 SCADAที่เราใช้ทำหน้าที่ Server 2 ชุด เรียกว่า Primay กับ Secondary เมื่อ Primary Server ขัดข้อง Client ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปติดต่อกับ Server ตัวSecondaryที่เหลืออยู่ โดยสามารถกลับมาต่อกับ Primary Server ได้เมื่อPrimary Serverกลับสู่สภาพปกติ

 

 

โดยGENESIS64สามารถRedundantกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วได้ด้วย ทั้ง OPC Server, OPC UA Server และสามารถRedundant ได้ทั้ง Classic OPC AE เช่น AlarmWorX32 และ OPC Server ที่มีฟังก์ชั่น OPC AE และ Classic OPC HAD(TrendWorX32) / OPC UA HDA

  • Classic OPC DA (any platform)
  • OPC UA (any platform)
  • Classic OPC HDA with TrendWorX32 Server (from
    GENESIS32 version 9, 32-bit)
  • OPC UA HDA with Hyper Historian (64-bit)
  • Classic OPC AE (เช่น AlarmWorX32, AlarmWorX64, OPC AE Server)
  • AlarmWorX64 Logger

 

ตัวอย่างโครงสร้างการ Redundant

 

image

รูปที่ 1 เมื่อ Primary Server (สีม่วง) ทำงานปกติ

image

รูปที่ 2 เมื่อ Primary Server (สีม่วง) ขัดข้อง แต่ Secondary Server(สีม่วง) ทำงานปกติ

 

โดยที่ OPC DA, OPC AE (สีเขียว) ที่ GENESIS Server ติดต่ออยู่จะเป็นชุดเดียวกันหรือแยกชุดกันดังตัวอย่างก็ได้ เหตุผลที่แยกชุดกันก็เช่นมีการ Redundant ระดับ Hardware ด้วยดังรูปที่ 3

 

image

รูปที่ 3 ตัวอย่างการ Redundant ถึงระดับ Hardware

ทั้งนี้ในการ Redundant ที่เหมาะสมควรมีการ Redundant ระบบเครือข่ายด้วย

เอกสารแสดงการคอนฟิกการRedundantระบบSCADAของGENESIS64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น