หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA:แจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเปลี่ยนทั้งขึ้นและลง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเปลี่ยนแปลงทั้งทางขึ้นและลง

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ICONICS Modbus Ethernet OPC: การรันแบบService

ถ้าต้องการให้ICONICS Modbus OPC Server(ที่แถมมากับGENESIS32)สามารถทำงานแบบService มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

Tip: รับค่าจากอุปกรณ์Serialที่ไม่เปลืองTagในSCADA

เทคนิคการรับค่าจากอุปกรณ์ซีเรียลที่ไม่มีโปรโตคอลเพื่อไม่ให้เปลืองTagในSCADAไม่ใช่จะทำได้ในทุกอุปกรณ์ครับ แต่โดยส่วนใหญ่สามารถทำได้ดังนี้

GENESIS SCADA: ควบคุมงานหลายอย่างด้วยคำสั่งเดียว

ถ้าต้องการควบคุมงานหลายอย่างด้วยการสั่งเพียงครั้งเดียว เช่น สั่งเปลี่ยนค่าสัญญาณในPLC/Controller/Databasesหลายๆสัญญาณ ให้เป็นค่าที่เราต้องการหลากหลายแบบตามรูปแบบการควบคุมที่เลือก เราสามารถใช้Value SetsในGENESISได้

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS64 SCADA: สร้าง2D Animation

เราสามารถสร้างAnimationแบบ2Dแล้วนำสัญญาณมาควบคุมการเล่นได้ ดังแสดงตามVDOด้านล่าง

เราสามารถใช้อ็อปเจ็คแบบ2Dแบบต่าง ๆมาทำให้เกิดAnimationแบบเรียงลำดับได้

image

 

ทั้งนี้GENESIS64สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนได้มากและง่ายกว่าตัวอย่างนี้โดยใช้Dynamicเช่น Location, Rotation, Size แต่หากต้องการจัดลำดับการเคลื่อนไหวตามใจที่ไม่มีรูปแบบ การใช้Range SelectorดังVDOจะสะดวกในการใช้งานที่สุดครับ ซึ่งการแสดงAnimationเหล่านี้ยังไม่รวมแบบ3Dซึ่งเป็นฟีเจอร์ของGENESIS64ที่ไม่มีSCADAอื่นทำได้อีกด้วย

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS32: ต้องการนำค่าจากVBมาใช้ในGENESIS32

image

ต้องการนำค่าจากVBเช่นค่าตัวแปรต่าง ๆ มาใช้ในGENESIS32เช่นแสดงแบบกราฟิกอนิเมชั่น Alarm, Trend เป็นต้น จะทำอย่างไร?

GENESIS32:เอาข้อมูลจากเว็บเพจส่งให้OPC Server

เราสามารถใช้ScriptในGENESIS32อ่านข้อมูลจากเว็บเพจทั่วไปแล้วส่งให้OPC Serverได้ครับ ตัวอย่างเช่นเพื่ออ่านค่าสภาพอากาศส่งให้OPC Serverเป็นต้น

ในที่นี้จะใช้ตัวอย่างการอ่านค่าความกดอากาศจากเว็บแสดงสภาพอากาศ

image

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

ทำอย่างไรถ้าต้องการบังคับค่าในPLCหรืออุปกรณ์ไม่ให้เปลี่ยน

ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าเซตอัพบางอย่างในอุปกรณ์เปลี่ยนซึ่งไม่เป็นที่ต้องการ เช่นเปลี่ยนทุกครั้งที่เริ่มงานใหม่เป็นต้น และเราไม่ต้องการมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้ง โดยที่ค่านี้สามารถตั้งค่าผ่านOPC Serverได้ เราก็สามารถสั่งให้SCADAสั่งงานเพื่อเซตค่านี้ได้โดยอัตโนมัติครับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS64 : ติดตามรถด้วยGPSแสดงในSCADA

ถ้าต้องการแสดงพิกัดรถ เรือ สินค้า ฯลฯ ในแผนที่EsriของGENESIS64จะทำอย่างไร?