หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA:แจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเปลี่ยนทั้งขึ้นและลง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเปลี่ยนแปลงทั้งทางขึ้นและลง

ในGENESIS32และGENESIS64ถ้าต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทางใดทางหนึ่งก็สามารถใช้AlarmWorXตรวจสอบได้ AlarmWorXเป็นโมดูลที่มีอยู่ในทั้งGENESIS32และGENESIS64 โดยใช้การตรวจจับแบบRLM(Rate Limit Alarm)

จากรูปถ้าสัญญาณเปลี่ยนแปลงแบบลดลงโดยมีค่าความต่าง0.01ลงไปก็จะทำให้เกิดการแจ้งเตือนว่า “เปลี่ยนทางลง” แต่ถ้าเพิ่มขึ้นโดยมีค่าความต่างเกิน 0.01ก็จะแจ้งเตือนว่า “เปลี่ยนทางขึ้น”

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น