หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

GENESIS64:ทำอย่างไรถึงจะพับบลิชเว็บผ่านhttpได้

image

การจะพับบลิชเว็บผ่านhttpได้ในIIS(Internet Information ServiceของWindowsได้นั้น จะต้องมีการติดตั้งและเปิดใช้Featureที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

GENESIS64 SCADA: สร้างShortcut Keyเพื่อรันคำสั่งหรือโปรแกรม

imageGENESIS64มีฟีเจอร์Shortcut Keyเช่นเดียวกับGENESIS32เพื่อใช้รันคำสั่งเช่นโหลดหน้าแสดงผล สลับค่าสัญญาณ เขียนค่าลงในData Tag รันสคริปต์ รันโปรแกรม ฯลฯ

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

MS SQL Server : Store Procedure คำนวนค่า Averag, Summary

แสดงวิธีการใช้Store ProcedureในMS SQL Serverเพื่อคำนวนค่าAverageและSummary แล้วนำมาใช้ใน ICONICS OPC UA Server

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สร้างTriggerคำนวนผลต่างระหว่างแถวในMS SQL

จากตัวอย่างตารางA1มีการเก็บข้อมูลจากSCADAเข้าไว้ในคอลัมน์ date_timeและv1 โดยdate_timeเก็บวันที่เวลา ส่วนv1เก็บค่าพลังงานไฟฟ้าWHจากมิเตอร์ หากต้องการคำนวนค่าความต่างระหว่างชั่วโมง วัน สามารถทำได้โดยใช้ Trigger ใน MS SQL Server ซึ่งสะดวกกว่าการใช้SCADAหรือเครื่องมืออื่นในการคำนวน

image

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

GENESIS64 SCADA: พลับบลิชเพจแสดงผลผ่านเว็บแบบWebHMI

WebHMI คือไคลเอ็นท์แบบหนึ่งของ GENESIS64 ที่สามารถแสดงรูปแบบเหมือนกับGENESIS64 Desktop และทำงานบนInternet Explorerเวอร์ชั่น9เป็นต้นไป (ต่างจากMobileHMIที่แสดงผล3Dไม่ได้ และการแสดงผลTrend/Alarmต่างจากGENESIS64 Desktopแต่สามารถทำงานได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งWindows, Mac, Linux, iOS, Android โดยแสดงผลแบบHTML5)