หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ควบคุมระบบควบคุมตามScheduleด้วยGENESIS64 SCADA

GENESIS64สามารถควบคุมระบบทั้งหมดตามScheduleที่เราสร้างขึ้นมาได้ โดยScheduleจะเป็นแบบปฏิทินที่ใช้งานง่ายทั้งแบบWeek, Holiday, Exception เป็นต้น ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการควบคุมเพื่อสั่งการฮาร์ดแวร์ Database หรือ SCADA ได้ ทำให้เกิดการทำงานที่ตรงเวลาเป็นไปตามแผน สามารถใช้ควบคุมกระบวนการตามที่วางแผนไว้ได้ เช่น แผนเพื่อจำกัดการใช้พลังงานโดยการควบคุมระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร เป็นต้น

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สร้างStore ProcedureในMS SQL Server Express

แตกกิ่งDatabaseที่เราต้องการสร้างStore Procedure > Programmability > คิ้กขวาที่ Stored Procedures เลือก New Stored Procedure…

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เก็บข้อมูลลงDatabaseตามเงื่อนไข/เหตุการณ์

image

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจาก Hardware/PLC/Controllerหรือจากข้อมูลในGENESIS32 SCADAลงไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Server, MySQL, MS Access เช่นข้อมูล Batch, ข้อมูลการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ ฯลฯ โดยอัตโนมัติหรือจากการสั่งการ เราสามารถใช้GENESIS32 SCADAจัดการได้ และยังสามารถนำออกมาแสดงแบบรายงานและแบบตารางข้อมูลหรือบนExcelตามที่เราต้องการได้อีกด้วย ชมVDOการเก็บข้อมูลตามเงื่อนไข

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

GENESIS64เหมาะกับการสอนด้วย เพราะใช้Demoได้ยาว12ชม.ฟรี

imageถ้าจะใช้GENESIS64 SCADAในการเรียนการสอน เราสามารถรันโหมดDemoได้นานถึง12ชั่วโมงก่อนที่จะรีสตาร์ทใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จบปัญหาการสื่อสารและความเข้ากันได้ด้วย DataWorX

DataWorXสามารถใช้กับSCADAยีห้อใดก็ได้ที่สนับสนุนOPC หรือจะใช้งานแบบStand Aloneก็ได้เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร์หรือเพื่อการคำนวนและเพื่อการขจัดปัญหาคอขวดของOPC Server

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32 แปลงIntegerเป็นBCD

image

ตัวอย่างการแปลงค่า Integer เป็น BCD โดยสามารถใช้สัญญาณจาก OPC, Database, SNMP, Express เป็นต้น

โดยป้อนค่าในProcess Pointตัวแรกแล้วกดปุ่มEnter จากนั้นคลิ้กConvert to BCD ค่าจะถูกแปลงแล้วส่งไปที่Process Pointตัวที่สอง

image

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้Scriptในการแปลงค่าสัญญาณ โดยScriptถูกใส่ไว้ในปุ่มConvert to BCD และมีการตั้งชื่อProcess Pointทั้งสองเป็น ppt1 และ ppt2 ตามลำดับเพื่อให้อ้างอิงได้ในScript

ดาวน์โหลดตัวอย่าง