หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เก็บข้อมูลลงDatabaseตามเงื่อนไข/เหตุการณ์

image

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจาก Hardware/PLC/Controllerหรือจากข้อมูลในGENESIS32 SCADAลงไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Server, MySQL, MS Access เช่นข้อมูล Batch, ข้อมูลการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจ ฯลฯ โดยอัตโนมัติหรือจากการสั่งการ เราสามารถใช้GENESIS32 SCADAจัดการได้ และยังสามารถนำออกมาแสดงแบบรายงานและแบบตารางข้อมูลหรือบนExcelตามที่เราต้องการได้อีกด้วย ชมVDOการเก็บข้อมูลตามเงื่อนไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น