หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สร้างStore ProcedureในMS SQL Server Express

แตกกิ่งDatabaseที่เราต้องการสร้างStore Procedure > Programmability > คิ้กขวาที่ Stored Procedures เลือก New Stored Procedure…

 

image

โปรแกรมจะสร้างโค้ด Store Procedure ขึ้นมาให้เรา

ส่วนที่เราต้องแก้ไขคือในกรอบสีแดง

image

กรอบแรกคือส่วนของพารามิเตอร์ที่จะใช้ กรอบที่สองคือคำสั่งว่าจะให้ SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE ฯลฯ

ทั้งสองส่วนถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มีเทคนิคดังนี้ครับ สมมุติว่าเราต้องการInsertข้อมูลลงในตาราง t1 ของ Databaseนี้ ก็ให้ไปคลิ้กขวาทีตาราง t1 แล้วเลือก Script Table as > INSERT To > New Query Editor Windows (ผมทำใน SQL Server 2008 Express)

image

โปรแกรมจะแสดง Query String ในหน้าต่างขวามือว่า

INSERT INTO [test].[dbo].[t1]
           ([id]
           ,[name]
           ,[note]
           ,[v1]
           ,[Time_Date]
           ,[v2])
     VALUES
           (<id, int,>
           ,<name, nvarchar(50),>
           ,<note, text,>
           ,<v1, float,>
           ,<Time_Date, datetime,>
           ,<v2, float,>)
GO

จากQuery Stringเราจะรู้ว่ามีตัวแปรคอลัมน์อะไรบ้างและแต่ละตัวมีData Typeแบบใด ให้คัดลอกไปใส่ในกรอบแรกของStore Procedureแล้วปรับให้เป็นกาประกาศตัวแปรเช่นในรูป (จากรูปผมกำหนดidมีค่าเริ่มต้นเป็น 0 เพราะในตารางนี้ id เป็นPrimary Keyและเป็น Auto Incrementอยู่แล้ว จะกำหนดเป็น 1, 2,3 หืออะไรก็ได้ ตารางจะใส่ค่าให้เอง)

image

จากนั้นในส่วนที่สองที่เป็นคำสั่ง ให้คัดลอก Query ในการ Insert ข้างต้นมาใส่ แล้วปรับใช้เป็นพารามิเตอร์ที่ประกาศไว้ใส่ในส่วน VALUES

image

จากนั้นตั้งชื่อ Store Procedure เช่นเปลี่ยนเป็น TestInsert (คือเปลี่ยน  <Procedure Name,….> เป็นชื่อที่เราต้องการเลยดังรูป)

image

จากนั้นคลิ้กไอคอน Execute เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Store Procedure

image

โดยจะมี Message แสดงในส่วน Message ว่า Command(s) completed successfully.

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น