หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

GENESIS32 SCADA : สูตรผลิต/Batch จากฐานข้อมูลเดิม

image
ถ้ามีฐานข้อมูลเดิมที่มีสูตรการควบคุม/Recipe/Batchต้องการนำมาใช้สร้างระบบควบคุมการผลติตามสูตรการผลิตในฐานข้อมูลนั้น ก็สามารถทำได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA: ควบคุมสัญญาณจากเงื่อนไขของสัญญาณอื่น

จากบทความ ควบคุมOutputของPLCจากสัญญาณอื่นในSCADAอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการควบคุมoutputของPLCจากสัญญาณในSCADAโดยใช้Unified Data Managerที่อยู่ในGENESIS32 SCADAนั้น บทความนี้จะต่อยอดเนื้อหาโดยใช้เงื่อนไขของสัญญาณอื่น ๆ มาเป็นตัวควบคุมสัญญาณที่เราต้องการครับ

Sustainability Software Solution

image

ติดต่อICONICS OPC UAกับOMRON CP1L/CP1H/CP1E

เราสามารถเอาICONICS OPC UA Serverมาติดต่อOMRON CP1L/CP1H/CP1E PLCผ่านพอร์ตBilt-in Ethernetได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA: เปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลเป็นการแสดงผลกำไรในอุตสาหกรรม

ประโยชนฺ์หนึ่งของSCADA/HMIคือการเปลี่ยนข้อมูลที่บันทึไว้ด้วยSCADAให้กลายเป็นข้อมูลสะท้อนถึงผลกำไรที่ได้รับและช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารที่มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ชมVDOและการสาธิตการนำข้อมูลจากPlat Floorทั้งPLCผ่านOPC ServerหรือSNMP/BACNetมาแสดงผลและประมวลผลในSCADAเพื่อการบริหารงานที่รวดเร็วแม่นยำ อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ICONICS OPC UA: ดึงข้อมูลData blockของS7

ถ้าต้องการอ่านข้อมูลDatablockของS7เช่นข้อมูลแบบStringให้ใช้รูปแบบOPC Addressดังต่อไปนี้

DBx.STRINGy.n

x = Data Block

y = Byte offset

n = maximum String length

ตัวอย่างเช่นในการอ่านของ S7 1200 สมมุติมีข้อมูลใน DB 12 คือคำว่า ICONICS เมื่อใช้ Address ใน OPC คือ DB12,STRING0,18 จะอ่านข้อมูลได้เป็น ONICS เนื่องจากOPC จะคิดว่า 2 byte แรกเป็นข้อมูลขนาดความยาวbyte แต่ถ้าใช้ DB12,C0,18 ก็จะอ่านได้ครบ โดยกำหนด Data TypeของOPC tagเป็น String