หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ICONICS OPC UA: ดึงข้อมูลData blockของS7

ถ้าต้องการอ่านข้อมูลDatablockของS7เช่นข้อมูลแบบStringให้ใช้รูปแบบOPC Addressดังต่อไปนี้

DBx.STRINGy.n

x = Data Block

y = Byte offset

n = maximum String length

ตัวอย่างเช่นในการอ่านของ S7 1200 สมมุติมีข้อมูลใน DB 12 คือคำว่า ICONICS เมื่อใช้ Address ใน OPC คือ DB12,STRING0,18 จะอ่านข้อมูลได้เป็น ONICS เนื่องจากOPC จะคิดว่า 2 byte แรกเป็นข้อมูลขนาดความยาวbyte แต่ถ้าใช้ DB12,C0,18 ก็จะอ่านได้ครบ โดยกำหนด Data TypeของOPC tagเป็น String

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น