หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ติดต่อICONICS OPC UAกับOMRON CP1L/CP1H/CP1E

เราสามารถเอาICONICS OPC UA Serverมาติดต่อOMRON CP1L/CP1H/CP1E PLCผ่านพอร์ตBilt-in Ethernetได้ด้วยขั้นตอนดังนี้

สร้างChennelใหม่โดยคลิ้กที่ไอคอนNew Channel

image

ตั้งชื่อChannelแล้วคลิ้กปุ่มNext

เลือก Omron FINS Ethernet และเลือกEnable diagnosticsเพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด คลิ้กNext

image

เลือกEthernet Adapterของคอมพิวเตอร์ที่อยู่เครือข่ายเดียวกับPLC
คลิ้กNext, Next, NExt ต่อไปจนจบขั้นตอนสร้างChannel

image

สร้างDeviceเพื่อติดต่อกับPLCโดยคลิ้กที่ไอคอนClick to add a device.

image

ตั้งชื่อDeviceแล้วคลิ้กNext

เลือกDevice modelเป็นรุ่้นCJ1 คลิ้กNext

image

กำหนดIP AddressของPLCที่ต้องการติดต่อในช่องDevice ID คลิ้กNext

image

คลิ้กNextเพื่อข้ามขั้นตอนการกำหนดTimeout

image

คลิ้กNextต่อไปจนถึงขั้นตอนFINS Network Configuration

โปรแกรมจะกำหนดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้ตามIP AddressของPLCที่เราระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ (ขอให้ตรวจสอบPLCด้วยโปรแกรมCX One/Cx ProgrammerหรือDip switchเพื่อตรวจสอบว่าได้กำหนดNode NumberตรงกับเลขIPตัวสุดท้ายของPLCแล้ว) คลิ้กNext

image

image

คลิ้กFinish

สร้างOPC tagเพื่อติดต่อกับRegisterหรือI/O AddressของPLC โดยคลิ้กClick to add a static tag…

image

ตั้งชื่อTagแล้วระบุRegister Addressที่ต้องการติดต่อในช่องAddress แล้วคลิ้กไอคอนเครื่องหมายถูกเพื่อตรวจสอบรูปแบบAddressส่าถูกต้องหรือไม่ และโปรแกรมจะกำหนดData Typeที่เหมาะสมให้อัตโนมัติ จากตัวอย่างเป็นการติดต่อกับบิต0ของCIO100 คลิ้กApply

image

สร้างTagอื่น ๆ ขึ้นมาอีกตามต้องการโดยAddressที่ใช้ได้แสดงดังตาราง และเราสามารถดูAddressที่ต้องการใช้งานจากโปรแกรมCX Programmerได้ ยกตัวอย่างเช่นAddressแบบCIOของรุ่นCP1L/CP1Hสามารถใช้ได้ตั้งแต่CIO0000จนถึงCIO6143 ส่วนรุ่นCP1Eใช้ได้จนถึงCIO0289เป็นต้น

image

 

หากต้องการรููปแบบAddressให้คลิ้กไอคอน”?”จะพบหน้าต่างแสดงคำแนะนำimage

เมื่อต้องการทดสอบการติดต่อให้คลิ้กไอคอน OPC Quick Clientเพื่อทดสอบติดต่อกับPLC

image

จากนั้นเลือกChannel.Deviceที่เราสร้างขึ้นเพื่อติดต่อPLCก็จะพบค่าของRegisterที่อ่านได้

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น