หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ควบคุมระบบควบคุมตามScheduleด้วยGENESIS64 SCADA

GENESIS64สามารถควบคุมระบบทั้งหมดตามScheduleที่เราสร้างขึ้นมาได้ โดยScheduleจะเป็นแบบปฏิทินที่ใช้งานง่ายทั้งแบบWeek, Holiday, Exception เป็นต้น ซึ่งสามารถกำหนดรูปแบบการควบคุมเพื่อสั่งการฮาร์ดแวร์ Database หรือ SCADA ได้ ทำให้เกิดการทำงานที่ตรงเวลาเป็นไปตามแผน สามารถใช้ควบคุมกระบวนการตามที่วางแผนไว้ได้ เช่น แผนเพื่อจำกัดการใช้พลังงานโดยการควบคุมระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร เป็นต้น

 

การเปิดใช้งานScheduleWorX Configuratorให้เปิดจากStart>Programs>ICONICS>WorkBench จากรูปScheduleWorXมีUIในการกำหนดการทำงานแบบปฏิทิน

image

จะพบตัวอย่างScheduleที่ติดมากับGENESIS64คือFactory ManagementและPaints ลองเปิดกิ่งValue Sets ชื่อ PaintShop Colors จะพบสัญญาณที่ต้องการควบคุมในแท็ปValueSet Tagsซึ่งจะเป็นสัญญาณจากOPC SeverหรือDatabase, BACNetเป็นต้น ที่ต้องการควบคุมตามSchedule จากตัวอย่างเป็นสัญญาณDigitalชื่อ BIT1และBIT2ซึ่งเป็นสัญญาณSimulateของGENESIS64แทนการทำงานของเครื่องจักร (เราสามารถสร้างScheduleขึ้นมาใหม่โดยคลิ้กขวาที่กิ่งSchedules > + Schedule)

image

เราสามารถสร้างแบบการควบคุมเรียกว่าValueSet Values
เช่นการพ่นสีแบบBlueจะให้ BIT1 = 0 (Off) และ BIT2 = 0 (Off)
การพ่นสีแบบRedจะให้ BIT1 = 0 (Off) และ BIT2 = -1 (On) เป็นต้น
จากตัวอย่างจะมีValueSet Value 4 แบบ โดยแบบDefault คือ0,0

image

เมื่อสร้างValueSetแล้วก็นำไปใช้ในScheduleในรูปแบบปฏิทิน ว่าจะให้วันไหนใช้การValueSetแบบ Blue, Red, YellowหรือGreen โดยเลือกScheduleที่ต้องการ จากรูปล่างเลือกPanitShop Seasonal...แล้วกำหนดให้ใช้ValueSetชื่อPaintShopColors

image

จากนั้นค่อยกำหนดรายละเอียดของวันในปฏิทิน จากรูปเป็นการกำหนดให้วันจันทร์ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง11:00น.ใช้ValueSetแบบBlue(กำหนดเฉพาะวันที่ต้องการควบคุม) ถ้าต้องการคัดลอกEventที่สร้างขึ้นก็สามารถทำได้โดยคลิ้กขวาที่Eventนั้นเลือกCopy Event แล้วคลิ้กขวาบริเวณวันที่ต้องการวางแล้วเลือก Past Event

image

ถ้าวันไหนที่ต้องการยกเว้นเพื่อให้ใช้ValueSetแบบอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในแท็ปWeek(เนื่องจากแบบWeekกำหนดแบบวันในรอบสัปดาห์) เช่นวันที่21ซึ่งเป็นวันจันทร์เราต้องการให้มีการใช้ValueSetแบบอื่นหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาก็สามารถทำได้ในแท็ป Exceptions

image

สวนแท็ป PreView จะเป็นการดูEventที่สร้างขึ้นทั้งหมดในแบบต่างๆ ดังรูป

image

image

image

image

การนำScheduleไปใช้งานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้Make Activeคอนฟิกที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว

image

จากนั้นเลือกStartimageจากทูลบาร์ด้านบนของWorkBench

หากต้องการให้เริ่มงานอัตโนมัติแบบService ให้กำหนดในServiceของWindowsให้ทำงานแบบ Automatic (Delayed Start)

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น