หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32 SCADA: ส่งค่าระหว่างHardwareอย่างมีเงื่อนไข

เมื่อต้องการส่งค่าสัญญาณระหว่างHardwareเช่น PLC/Controller/RTU/Power Meter ฯลฯ หรือแม้กระทั่งกับDatabase โดยมีเงื่อนไข เช่น หากสัญญาณ A มีสถานะ ON ให้ส่งค่าจากสัญญาณ B ในPLC1ไปยังรีจิสเตอร์ C ในPLC2 เป็นต้น ก็สามารถทำได้โดยใช้GENESIS32

 

เปิดโปรแกรมย่อยของ GENESIS32 ชื่อว่าUnified Data Managerขึ้นมา (Start > Programs > ICONICS Tools > Unified Data Manager) จากนั้นสร้างRegisterขึ้นมาใต้กิ่งRegister โดยคลิ้กขวาที่กิ่งRegister แล้วเลือก New > Register จากนั้นตั้งชื่อ Register

เลือกอ็อปชั่นEnabled on Tag แล้วกดปุ่ม … เพื่อไปเลือกสัญญาณOPC tagที่จะเอามาเป็นเงื่อนไข จากตัวอย่างบนก็จะเปรียบเสมือนสัญญาณA

image

ในแท็ปRegister Input/Outputให้กำหนดว่าจะเอาค่าจากสัญญาณใดส่งให้สัญญาณใด โดยInput Tagคือสัญญาณขาส่ง และOutput Tagคือสัญญาณขารับ จาตัวอย่างที่กล่าวมาจะเปรียบเสมือนสัญญาณBและCตามลำดับ โดยสามารถกดปุ่ม…เพื่อเลือกสัญญาณเช่น OPC tag, Database ได้ นอกจากนั้นให้กำหนดScan Rateหน่วยเป็นมิลลิวินาทีด้วย เมื่อสัญญาณเงื่อนไขในแท็ปRegister Propertiesมีสถานะที่ไม่ใช่Offจะทำให้Input Tagส่งค่าไปยังOutput Tagตามช่วงเวลาScan Rate

image

กดปุ่ม Apply แล้ว Startโดยคลิ้กไอคอนไฟจราจร จะเป็นการเริ่มทำงาน

หากต้องการเปลี่ยนให้มีการรับส่งค่าเมื่อสัญญาณเงื่อนไขมีสถานะ Off ให้เลือกDisabled on Tag แทน Enabled on Tag

เท่านี้ก็สามารถควบคุมการรับส่งค่าระหว่างHardwareหรือDatabaseอย่างมีเงื่อนไขได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น