หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32:รันคำสั่งBatchพร้อมส่งพารามิเตอร์ได้

image

Batch fileมีประโยชน์ในการรันคำสั่งแบบต่าง ๆ ของWindowsและCommand lineแบบต่าง ๆ เช่นคำสั่งจาก MS SQL, DOS, ฯลฯ VDOนี้จะแสดงการส่งพารามิเตอร์ไปยังBatch Fileเพื่อให้การใช้งานยืดหยุ่นสามารถเลือกค่าคำสั่งโดยผู้ใช้ได้ ชมVDO

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น