หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32: ตัวอย่างใช้SQL Commandผ่านVB Script

บทความก่อนหน้านี้ได้แสดงการส่งSQL Commandผ่านVBAในGENESIS32 บทความนี้จะเสนอการใช้SQL Commandผ่านVBScript

การใช้งานVBScriptมีความได้เปรียบเมื่อใช้งานบนเว็บ ซึ่งVBAทำไม่ได้เพราะเบราเซอร์ไม่สนับสนุนนั่นเอง

ตัวอย่างคล้ายบทความก่อนหน้านี้(Query SQL Command จากGENESIS32 SCADAอย่างง่าย) คือสร้างปุ่มขึ้นมาจากนั้นใส่ Dynamic Pick แบบ Run Script แต่ให้เลือก Scipt แบบ VBScriptแทนVBA

image

จะพบหน้าเขียนScriptของVBScript
ให้ใส่ Code ต่อไปนี้เข้่าไป ซึ่งเป็นการส่งค่า Random ไปยัง v1, v2 และใส่วันเวลาในตาราง t1 เหมือนกับบทความแรก

 

Dim objShell,

Set objShell = CreateObject("shell.application")

objShell.ShellExecute "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\sqlcmd.exe", "-S (local)\sqlexpress2 -d Test -Q ""insert into t1 (v1,v2,Time_Date) values (RAND(100),RND(101),getdate())""", "", "open", 1

Set objShell = Nothing

 


image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น