หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS64 SCADA:ทำตัวเลือกส่งค่าให้OPC Tag

ในGENESIS64 สามารถทำตัวเลือกส่งค่าให้OPC tagได้ดังนี้

 

เปิดGraphWorX64ขึ้นมาจากนั้นนำ Process Point วางลงไปบนWork Space และลิงค์กับOPC tagที่ต้องการควบคุม(เพื่อแสดงผลค่าปัจจุบัน)

จากนั้นนำปุ่มหรือกราฟิกที่จะทำเป็นปุ่มมาวาง แล้วใสPick Action แบบ Popup Menu ดังรูป เพื่อสร้างเมนูย่อยเป็นตัวเลือกส่งค่า

image

ที่Propertyชื่อMenuItemsให้คลิ้กปุ่ม Collection…เพื่อสร้างเมนูย่อย

image

เมื่อพบหน้าต่าง Edit Menu Items ให้เลือก Commandเป็น Write Value และเลือก Data Sourceเป็นOPC TagเดียวกับProcessPointข้างต้น และกำหนดOnUpValueเป็นค่าที่ต้องการส่งไปให้OPC tagนั้น

image

กำหนดtext ที่จะแสดงบนเมนูย่อยนี้เช่น set to 5

image

กดปุ่ม Duplicate เพื่อคัดลอกเมนูย่อยข้างต้นเป็นเมนูใหม่ แล้วเปลี่ยนค่า OnUpValueและMenuTextเป็นค่าที่ต้องการ

ทำจนครบ คลิ้ก OK

ลองทดสอบคลิ้กที่ปุ่มก็จะพบเมนูย่อยให้เลือกค่าที่ต้องการส่งไปที่ OPC tag

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น