หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA: ควบคุมงานหลายอย่างด้วยคำสั่งเดียว

ถ้าต้องการควบคุมงานหลายอย่างด้วยการสั่งเพียงครั้งเดียว เช่น สั่งเปลี่ยนค่าสัญญาณในPLC/Controller/Databasesหลายๆสัญญาณ ให้เป็นค่าที่เราต้องการหลากหลายแบบตามรูปแบบการควบคุมที่เลือก เราสามารถใช้Value SetsในGENESISได้

 

ในUnified Data ManagerของGENESIS32และGENESIS64จะมี Value Setsเพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกสัญญาณOPC/Database/SNMP/BACNETเป็นต้นเพื่อนำมากำหนดรูปแบบการควบคุมได้ โดยรููปแบบการควบคุมนี้เรียกว่าValue Set ซึ่งรูปแบบการควบคุมแต่ละชุดจะมีการกำหนดให้สัญญาณต่างๆมีค่าตามที่กำหนดไว้

ตัวอย่างOPC tagให้ผู้ออกแบบสามารถเพิ่มสัญญาณเข้ามาตามต้องการ จากตัวอย่างมีOPC tagจำนวน4ตัวคือB, R, G และ Description โดยทสัญญาณทุกตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นValue Setชื่อ Colour_Chart

image

เมื่อกำหนดสัญญาณที่จะใช้แล้วข้างต้น ก็กำหนดว่าแต่ละรูปแบบการควบคุม(Set)ต้องการให้ค่าของแต่ละสัญญาณเป็นอย่างไรดังรูป จากรูปมีการกำหนดชื่อและค่าของสัญญาณR, B , G และ Descriptionในแต่ละSet

image

เวลานำไปใช้ในหน้าแสดงผลเพื่อเลือกรูปแบบการควบคุม(Set)ที่ต้องการโดยเลือกValueSetที่ต้องการ เช่นจากรูปล่างเป็นการใช้ปุ่มกดเลือกค่า 3000 ให้ValueSetชื่อColour_Chartก็จะทำให้ค่าสัญญาณB, R, G และ Description เป็น 0 , 9, 176 และ Flame Redตามลำดับ

image

เท่านี้ก็จะสามารถควบคุมสัญญาญหลายสัญญาณด้วยรูปแบบการควบคุมที่แตกต่างกันได้ โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งงานได้จากปุ่มหรือตัวเลือกที่ต้องการนั้น สัญญาณต่าง ๆ ในValue Setที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนเป็นค่าที่กำหนดได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องไปไล่เปลี่ยนค่าของสัญญาณทีละตัวครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น