หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA:แจ้งเตือนถ้าสัญญาณเปลี่ยนแปลงในทางลดลง/เพิ่มขึ้น

จะให้GENESIS SCADAแจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?

 

ตอบ: ในGENESIS32 หรือ GENESIS64 SCADA จะมีAlarmรูปแบบหนึ่งที่ชื่อRLM(Rate Limit Alarm)ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการให้SCADAแจ้งเตือนถ้าสัญญาณปรับลดลงไม่ว่าจะลดลงมากหรือน้อยก็ตามให้คอนฟิกAlarmดังรูป ซึ่งจะเป็นการกำหนดLoLoเท่ากับ0ดังนั้นถ้าสัญญาณเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงก็จะทำให้ค่าRate of changeนั้นติดลบซึ่งน้อยกว่า0ก็จะทำให้เกิดAlarmขึ้น (สัญญาณที่ต้องการตรวจจับก็จะอยู่ในช่องOPC Input 1)

image

ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อสัญญาณเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็คอนฟิกดังรูป

image

 

แต่หากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินระดับที่กำหนดเช่นเปลี่ยนแปลงในทางลดลงมากกว่า 2 หน่วยต่อวินาที และในทางที่เพิ่มขึ้น 5หน่วยต่อวินาทีก็กำหนดดังนี้

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น