หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS32 SCADA:เทคนิคการสั่งงานแบบSchedule

GENESIS32สามารถสั่งงานPLC/Controller/Database/ฯลฯแบบScheduleได้สามแบบคือ

1. สั่งงานโดยใช้ScheduleของScriptWorXดังตัวอย่างนี้

2. สั่งงานผ่านScheduleWorX ดังตัวอย่างนี้ (แบบนี้ง่ายครับ)

3. สั่งงานโดยใช้เงื่อนไขExpressionในUDM ดังนี้

 

การสั่งงานแบบScheduleในUDM (Unified Data Manager)

หลักการ

- สร้างเงื่อนไขExpressionในUDMFโดยใช้สัญญาณ Date_TimeจากICONICS OPC UA Server (สัญญาณฟรี ไม่จำเป็นต้องซื้อ ICONICS OPC UAก็ได้) มาเป็นเงื่อนไขว่าถึงวันเวลาที่ระบุแล้วหรือไม่ สัญญาณเหล่านี้จะออยู่ในกิ่ง System ของ ICONICS OPC UA

image

ตัวอย่างExpressionเช่น(ชื่อOPC tagเลือกได้จากตัวBrowser ไม่ต้องพิมพ์เอง)

 

{{ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5\_System._Time_Hour24}} == 8
&&
{{ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5\_System._Time_Minute}} == 0

image

 

- สร้างRegisterในUnified Data Managerโดยกำหนด Input คือค่าที่จะส่ง และOutputคือOPC tagที่มารับค่า โดยInputจะเป็นค่าคงที่หรือสัญญาณOPC tag/ Database/ Expression/ SNMP/BACNetก็ได้ครับ

image

แต่ให้กำหนดอ็อปชั่นEnabled on Tag แล้วเอาExpressionที่สร้างข้างต้นมาเป็นเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขEnabled on Tagเป็นจริง(เวลา8:00น.จริง)ก็จะทำให้Registerนี้ส่งค่าInputไปยังOutputครับ (Sacn RateของRegisterควรสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณDateTimeของOPC UA เช่นถ้าสัญญาณเปลี่ยนแปลงทุก 1 นาที เราก็ควรกำหนดScan Rateให้เป็น 1 นาทีคือ 60000 ครับ

image

 

กรณีGENESIS64ควรใช้ScheduleWorXไปเลยครับเพราะเมื่อซื้อGENESIS64จะได้ScheduleWorXมาด้วยในขณะที่GENESIS32นั้นจะไม่มีScheduleWorXต้องซื้อเพิ่มอบบAdd-onครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น