หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS32: ต้องการนำค่าจากVBมาใช้ในGENESIS32

image

ต้องการนำค่าจากVBเช่นค่าตัวแปรต่าง ๆ มาใช้ในGENESIS32เช่นแสดงแบบกราฟิกอนิเมชั่น Alarm, Trend เป็นต้น จะทำอย่างไร?

 

ตอบ: สามารถทำได้สองวิธีครับ

วิธีแรก หากมีโปรเจ็คVBเดิมที่ใช้งานอยู่แล้ว สามารถนำไลบรารี่ของGENESISไปใช้เพื่ออ่านเขียนค่ามายังOPC Serverที่ติดมากับGENESIS32คือOPC Simulator จากนั้นจึงสามารถนำOPC tagดังกล่าวไปใช้งานในGENESIS32 SCADAหรือGENESIS64ได้

การอ้างอิงไลบรารี่ของGENESISเพื่ออ่านเขียนค่าOPC

image

ตัวอย่างโค้ดเขียนค่าจากตัวแปร VB ไปยัง OPC tag

Dim gc As New OpcHelper
Dim myV1 As Double

myV1 = 345.22
gc.Write "ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.OUTPUTS.FLOAT5", myV1

ผลลัพธ์จะทำให้OPC tagชื่อFLOAT5มีค่าตามตัวแปรmyV1ที่กำหนดไว้

image

จากนี้เราก็สามารถนำOPC tagข้างต้นไปใช้งานในAlarmWorX, TrendWorXหรือโมดูลอื่น ๆ ได้

วิธีที่สอง คัดลอกโค้ดVBที่มีอยู่มาใช้ในGENESIS32โดยตรงเนื่องจากGENESIS32สามารถใช้VBAได้คล้ายกับMS ExcelโดยในGENESIS32ก็ใช้การอ่านเขียนค่าจากVBAให้กับOPC tagได้ หรือจะเอาค่าส่งให้Local VariableของGENESIS32เพื่อแสดงในกราฟิกโดยตรงก็ได้ครับ

สำรับOPC Simulator ของGENESIS32นั้นเราสามารถสร้างOPC tagขึ้นมาได้ตามที่ต้องการ(เพื่อรับค่าจากVB) การใช้งานOPC Simulator

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น