หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

GENESIS32:เอาข้อมูลจากเว็บเพจส่งให้OPC Server

เราสามารถใช้ScriptในGENESIS32อ่านข้อมูลจากเว็บเพจทั่วไปแล้วส่งให้OPC Serverได้ครับ ตัวอย่างเช่นเพื่ออ่านค่าสภาพอากาศส่งให้OPC Serverเป็นต้น

ในที่นี้จะใช้ตัวอย่างการอ่านค่าความกดอากาศจากเว็บแสดงสภาพอากาศ

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น