หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข้อควรพิจารณาเมื่อต่อพ่วงModbus RTU Deviceเพิ่ม

มีข้อพิจารณาอะไรบ้างเมื่อต้องต่อพ่วงอุปกรณ์ Modbus RTU เพิ่มเข้าไปในลูปเดิมที่เชื่อมต่อระบบ SCADA

หากต้องการเพิ่มอุปกรณ์ Modbus เข้าไปในลูปเดิมที่มีอุปกรณ์ Modbus อยู่แล้วและเชื่อมต่อกับระบบSCADA เพื่อให้อุปกรณ์ที่พ่วงเพิ่มเข้ามาสามารถเชื่อมต่อกับระบบSCADAได้ มีข้อควรพิจารณาดังนี้

 

1. ระยะสายที่พ่วงเพิ่มนั้นเกินระยะสูงสุดของอุปกรณ์หรือไม่

โดยต้องพิจารณาจากเสป็คของอุปกรณ์ Gateway / Converter และอุปกรณ์Modbus RTUนั้น ๆ ว่ารองรับระยะได้ยาวที่สุดเท่าใด หากยาวเกินไปต้องพิจารณาใช้ Repeater เพื่อขยายระดับสัญญาณที่ลดลงไปในจุดที่เกินระยะสูงสุดนั้น ๆ

 

2. Baud rate ของอุปกรณ์สัมพันธ์กับระยะสาย ระยะสายยาว 1000m โดยทั่วไปใช้ Baud rate 9600 ถ้าสั้นกว่านี้สามารถปรับ Baud rate สูงขึ้นได้โดยดูจากคู่มืออุปกรณ์แต่ละตัว โดยแต่ละตัวควรเซตBaud rate ตรงกัน และตรงกับอุปกรณ์ Gateway / Converter

3. ID ของอุปกรณ์ไม่ซ้ำกัน

4. จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ที่พ่วงกันได้

ทางปฏิบัติให้ดูตามคู่มือ Gateway/Converter  ส่วนใหญ่ประมาณ 32 ตัว

5. Modbus RTU กับ Modbus ASCII อยู่ลูปเดียวกันไม่ได้

6. ขนาด Block Size ใน OPC Server  (ใน Device Properties)

ควรปรับขนาด Block Size ของOPCให้เหมาะสมกับจำนวนสัญญาณที่ต้อง Request ไปยังอุปกรณ์นั้นๆ

image

ถ้าจำนวนสัญญาณมีมากแต่ Baud rate ต่ำ ระยะลูปยาว ควรปรับ Block size ลงให้เหมาะสมโดยเฉพาะ Internal Register, Holding Register ถ้าสูงเกินไปอาจเกิด BAD Quality (สัญญาณจะไม่แสดงค่าเนื่องจาก Device บริการข้อมูลไม่ทัน)

7. ใช้ Auto Demotion ใน OPC เพื่อข้าม Device ที่ไม่ตอบสนอง

Auto Demotion จะทำให้ OPC Server รออุปกรณ์เฉพาะรอบแรกถ้าไม่ตอบสนองก็จะข้ามไปในรอบถัด ๆ มาทำให้การสื่อสารเร็ว โดยจะเริ่มตรวจสอบอุปกรณ์ว่าตอบสนองหรือไม่อีกครั้งเมื่อครบเวลา Demotion Time จากรูป OPC จะข้ามอุปกรณ์ที่ไม่ตอบสนองไปเป็นระยะเวลา 10000 มิลลิวินาที(10วินาที) ก่อนที่จะกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

image

8. อย่าลืม Terminator

โดย Terminator ดูตามคู่มืออุปกรณ์ ว่าจะใช้ความต้านทานกี่โอห์ม (120 / 100) ขึ้นกับระยะสาย Baud rate (Impedance)

 

9. ถ้าเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปแล้วทำให้ SCADA อ่านค่าไม่ได้

ควรปลดตัวที่คาดว่าเพิ่มเข้าไปแล้วมีปัญหาออกก่อน แล้วทดสอบว่าอ่านค่าได้หรือไม่ ค่อย ๆ ตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น