หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ใช้ประโยชน์ICONICS OPC UA: ตรวจสอบจำนวน Tag และ Client

ICONICS OPC UA จะมี System Tag ต่าง ๆ ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งนอกจาก Tag ที่แสดงวันเวลาแล้วก็มี Tag ที่แสดงจำนวน IO Tag ทั้งหมด IO Tag ที่ Activate อยู่ จำนวนClientที่ติดต่อมายัง OPC Server

image

จากรูปจะพบ Tag ชื่อ _System_ActiveTagCount ซึ่งหมายถึง Tag ที่ Active อยู่ _System_TotalTagCount ซึ่งหมายถึงจำนวนTagที่สร้างไว้ในOPC Serverทั้งหมด และ_System_ClientCountคือจำนวนClientที่ติดต่อมายังOPC Server

Tag ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในSCADAหรือClientแบบอื่นๆที่ต้องการตรวจสอบการใช้งานOPC tagและClientที่ติดต่อเข้ามา ซึ่งเราอาจจะเอามาเป็นเงื่อนไขในการแจ้งเตือนได้เช่นถ้า SCADA ของเรามีการจำกัดจำนวนClientไว้ ถ้าClientมีการติดต่อเข้ามาใกล้ถึงลิมิตก็ให้แจ้งเตือนให้ผู้ดูแลทราบเป็นต้น หรือเพื่อให้ปิดโปรแกรมที่ทำหน้าที่ClientในโหนดหรือStationที่มีความสำคัญน้อย ให้เหลือจำนวนClientแก่Stationอื่นๆที่มีความสำคัญ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น