หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คลาวด์Go-Global : สร้างช็อตคัตรันโปรแกรมหลายโปรแกรม

หากเราต้องการสร้างShortcutเพื่อเรียกโปรแกรมอัตโนมัติหลาย ๆ โปรแกรมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ เช่น เมื่อดับเบิ้ลคลิ้กที่Shortcutก็ให้ทำการล็อกอินอัตโนมัติพร้อมเรียกใช้โปรแกรมที่แชร์ไว้ในHostหลาย ๆ โปรแกรม โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกชื่อ User / Password เอง และไม่ต้องเลือกโปรแกรมเองด้วย โปรแกรมที่กำหนดไว้จะเปิดขึ้นมาเองหลาย ๆ โปรแกรมอัตโนมัติ

การใช้งาน

1. สร้างไฟล์ start.bat ไว้ในหน้า Desktop โดยใช้Notepad และมีเนื้อหาของไฟล์ดังนี้

@ECHO off

start /b "" "C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe" -h Hostname –a Program1 -u username -p password

start /b "" "C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe" -h Hostname -a Program2 -u username -p password

2. แก้ Hostname เป็นชื่อเครื่องHostหรือ IP Address ของ Host

แก้ไขชื่อโปรแกรมจาก Program1 และ Program2 เป็นชื่อโปรแกรมที่แชร์ไว้ใน Cluster Manager เช่นจากรูปจะพบชื่อโปรแกรมในกรอบสีแดงคือ Notepad ซึ่งแชร์ไว้ในเครื่อง Host ให้เครื่องClientต่างๆเรียกใช้

clip_image001

แก้ -u username จาก username เป็นชื่อUserที่จะล็อกอิน

แก้ -p password จาก password เป็นรหัสผ่านของUserข้างต้น

ทำการ Save (โดยเลือก Type เป็น All files และตั้งชื่อเป็น start.bat)

3. เมื่อต้องการเรียกใช้งานให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ batch ไฟล์ดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น