หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คลาวด์Go-Global : สั่งพิมพ์ผ่านคลาวด์ที่Printerฝั่งClient

เมื่อใช้งานโปรแกรมที่แชร์ด้วยคลาวด์แล้วต้องการสั่งพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ฝั่งClient ก็สามารถทำได้ ทั้งClientแบบ iPad, iPhone, Windows โดยตั้งค่าที่ Host ดังนี้

image

 

 

ที่ Host เปิด Cluster Manager เลือก Tools > Host Options…

image

เลือก Option ดังรูปเพื่ออนุญาตให้มีการสั่งพิมพ์ออกที่เครื่องพิมพ์ฝั่งClientได้

image

 

เมื่อสั่งพิมพ์ผ่านโปรแกรมที่เรียกใช้ผ่านคลาวด์ ก็จะพบอ็อบชั่นPrinterของเครื่องClientให้เลือกใช้ โดยจะมีวงเล็บบอกว่า Printer นี้คือPrinterของเครื่องClient(ในตัวอย่างนี้Clientชื่อTOSHIBA)ครับ

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น