หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

GENESIS SCADA สามารถอินธิเกรตกับSCADAยี่ห้ออื่น

ถ้าSCADAที่ใช้อยู่ไม่ครอบคลุมตรงตามความต้องการ แทนที่จะเปลี่ยนใหม่ ก็สามารถใช้GENESIS SCADAไปเพิ่มศักยภาพได้

image

ICONICS มีซอร์ฟแวร์ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการ ทั้งด้านการรวมศูนย์ข้อมูล การสร้างรายงาน การจัดรูปแบบที่ยืดหยุ่น การทำงานบนแพลตฟอร์มหลากหลาย

ตัวอย่างSCADAใหม่บนGENESISที่เอาสัญญาณมาจากSCADAเดิมของค่ายอื่นๆ

image

อีกตัวอย่างหนึ่งเช่นการนำGENESIS SCADAมารวมศูนย์SCADAยี่ห้อต่างๆ

image

ตัวอย่างระบบWork OrderควบคุมระบบตามOrderที่ส่งเข้ามา

image

นอกจากสัญญาณแบบReal time(DA)แล้ว GENESISสามารถเอาข้อมูลแบบ HDA (OPC History Data Access) และ AE (OPC Alarm and Event) จาก SCADA อื่น ๆ มาใช้งานได้ เช่น แสดงแบบTrend แสดงสถานะการแจ้งเตือน สร้างเป็นรายงาน

image

กรณีที่ต้องการแสดงและควบคุมบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย แต่SCADAเดิมไม่ยืดหยุ่น ก็เอาGENESIS SCADAมารวมศูนย์ข้อมูลแล้วแสดงผลและควบคุมทำให้ใช้งานจากแพลตฟอร์แบบต่าง ๆ เช่น Web/Smart Phone/Linux, Mac ได้

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น