หน้าเว็บ

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

เอกสารแสดงการต่อABB AC500กับOPC Server

ABB AC500 จะมีโปรแกรมเขียนPLCของCodeSysให้มาด้วย ยิ่งกว่านั้นยังได้CodeSys OPC Serverมาด้วย เพื่อใช้เป็นตัวกลางติดต่อกับSCADAที่ใช้มาตรฐานOPC สามารถดาวน์โหลดเอกสารวิธีการติดต่อOPC ServerของCodeSysกับABB Ac500ได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น