หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สร้างสัญญาณSimulationแบบStepในGENESIS SCADA

GENESIS SCADAสามารถสร้างและใช้งานสัญญาณแบบSimulationซึ่งจะไม่ถูกนำไปนับรวมกับไลเซนส์ ทำให้ใช้งานได้โดยไม่เปลืองTag บทความนี้จะแสดงวิธีการสร้างสัญญาณSimulationแบบStep

ท่านสามารถดาวน์โหลด GENESIS SCADA เพื่อทดสอบได้ที่นี่

เราสามารถสร้างสัญญาณจำลองหรือSimulationหลายแบบ(เป็นคนละตัวกับLocal Variableซึ่งใช้ได้โดยไม่ถูกนับรวมกับไลเซนส์เช่นกัน)และสร้างในขั้นตอนที่เชื่อมโยงสัญญาณตามปกติ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการแสดงสัญญาณในProcess Pointก็สร้าง ณ ขณะที่เราทำการลิงค์สัญญาณในProcess Pointได้เลย โดยคลิ้กปุ่มData tagหรือ Expressionถ้าหากต้องการใช้Expressionเพื่อคำนวนหรือสร้างเงื่อนไขก่อน

image

จากนั้นเลือกแท็ปSimulationเพื่อสร้างสัญญาณSimulations
เลือกสัญญาณStep ในโฟลเดอร์ Float เพื่อสร้างสัญญาณที่เป็นแบบFloat

image

จะปรากฏรูปแบบสัญญาณในช่องด้านบนคือ
sim:Float.Step(Period[sec],Min,Max,#Steps,Phase[deg])

Period[sec] = ระยะเวลาในการเพิ่มจากค่า Min ถึง Max

Min = ค่าต่ำสุด, Max = ค่าสูงสุด, Steps=จำนวนขั้นที่จะเพิ่มจากMinถึงMax, Phase = เฟสของสัญญาณ

เช่นถ้าเราต้องการสร้างสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 0 – 1000 ในระยะเวลา 100 วินาที จำนวนขั้นในการเปลี่ยนแปลงมี1000ขั้น เราสามารถใช้สัญญาณดังนี้

sim:Float.Step(100,0,1000,1000,0)

image

ผลลัพธ์เมื่อใช้งานขณะRuntimeจะพบสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 1000 ในระยะเวลา 100วินาที

image

ถ้าต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางลดลงจาก 1000 ถึง 0 ก็สามารถใช้ Expression เช่น

x= 1000-{{sim:Float.Step(100,0,1000,1000,0)}}

หรือใช้สัญญาณ Triangle เมื่อต้องการให้เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดังนี้

sim:Float.Triangle(100,0,1000,0)

จะทำให้สัญญาณเปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 1000 และกลับจาก 1000 มาเป็น 0 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น