หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

GENESIS SCADA:ส่งข้อมูล30นาทีล่าสุดทางอีเมล์เมื่อเกิดAlarm

ส่งข้อมูลช่วง30นาทีสุดท้าย(หรือตามต้องการ)ทางอีเมล์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องทำได้ในGENESIS32

image

GENESIS32 SCADAมีโมดูลเก็บข้อมูลคือTrend Reportเราสามารถกำหนดให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้ในTrendWorX32 Loggerไปทางอีเมล์และกำหนดได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปจะเป็นข้อมูลล่าสุดย้อนหลังนานเท่าใด เช่น 30นาทีสุดท้าย 24 ชั่วโมงสุดท้ายเป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนดผู้รับข้อมูลทางอีเมล์

ตัวอย่างการกำหนดว่าจะใช้Alarmใดในการส่งอีเมล์ โดยเป็นสัญญาณที่มาจากAlarmWorXซึ่งใช้ตรวจจับเหตุAlarmทั้งหมดที่เรากำหนดไว้

image

 

ตัวอย่างการกำหนดเวลาย้อนหลังช่วงที่ต้องการ

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบตัวอย่างการใช้งาน TrendWorX Reportโดยละเอียดได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น