หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

GENESIS64: Animationเคลื่อนที่กลับไปกลับมาไม่ใช้OPC Tag

image ตัวอย่างกราฟิก 3D ของ GENESIS64 เคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาณ OPC tag
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง(สำหรับGENESIS64 10.81)

หลักการ

- ใช้สัญญาณSimulatorในการควบคุมDynamic Location (สัญญาณSimulationสามรถใช้ได้โดยโปรแกรมไม่นับไลเซนส์) ซึ่งสัญญาณจะเพิ่มจาก 0 ถึง 1000 (กำหนดเองได้)
- แบ่งกราฟิกเป็นอ็อปเจ็ค2ชุด ไปและกลับ
- อ็อปเจ็คตัวแรกเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายเมื่อสัญญาณSimulationมีค่าจาก 0 ถึง 500 (ใช้Dynamic Location), และซ่อนเมื่อสัญญาณมากกว่าหรือเท่ากับ 500 (ใช้Dynamic Hide)
image
- อ็อปเจ็คตัวที่สองเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายเมื่อสัญญาณSimulationมีค่าจาก500 ถึง 1000 (ใช้Dynamic Location), และซ่อนเมื่อสัญญาณน้อยกว่า 500 (ใช้Dynamic Hide)
image
หลักการเช่นนี้ใช้กับอ็อปเจ็คในGENESIS32ได้เช่นกันเนื่องจากมีสัญญาณSimulationให้ใช้เหมือนกัน

ส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งใช้เพียงอ็อปเจ็คเดียวและใช้Dynamic Locationเท่านั้นก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้โดยใช้สัญญาณSimulationควบคุม ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างสำหรับGENESIS32 ดาวน์โหลดที่นี่ 
ตัวอย่างนี้ใช้สัญญาณTriangleควบคุมซึ่งง่ายมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น