หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ดึงข้อมูลDatabaseด้วยพารามิเตอร์หลายตัว

ตัวอย่างการดึงข้อมูลDatabaseด้วยGENESS32 SCADAโดยใช้พารามิเตอร์หลายตัวไม่ต้องมีOPC Server

 

ตัวอย่างDatabaseเป็นMS SQL Severมีฐานข้อมูลชื่อtestตารางชื่อkwh

image

 

ให้สร้างคอนฟิกเชื่อมต่อDtabase.นData Mining ConfiguratorของGENESIS32(ชมตัวอย่างการคอนฟิกที่นี่ หรือจากบทความนี้) โดยเลือกสร้างData Sourceแบบ SQL Command เพื่อให้สามารถใช้พารามิเตอร์ได้ ในตัวอย่างคลิ้ก Edit เพื่อกรอก SQL Query ดังรูปซึ่งเครื่องหมาย ? หมายถึงพารามิเตอร์ จากนั้นคลิ้ก Get Paramsเพื่อสร้างตัวรับพารามิเตอร์(MN, YR, DT)

image

เท่านี้ก็สามารถนำ Data Miningไปใช้ในโมดูลต่าง ๆ อย่างGraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX, ฯลฯ ได้

เมื่อนำไปใช้เช่นในGraphWorX เวลากรอกพารามิเตอร์ใน Data Tag เราต้องระบุพารามิเตอร์คั่นด้วยเครื่องหมาย ; และต้องระบุคอลัมน์เช่น ICONICS.DatabaseOPCServer.3\Test.kwh<9;2014;1>.<date_time> ซึ่งไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมดแต่เลือกจาก Unified Data Browser ปกติ แล้วกำหนดพารามิเตอร์ทั้งสามตัวและกำหนดคอลัมน์ ในที่นี้ค่าที่ส่งให้พารามิเตอร์ทั้งสามตัวคือ 9, 2014 และ 1 ส่วนคอลัมน์คือ date_time ซึ่งเป็นคอลัมน์ในตารางkwhในdatabase

image

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น