หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

GENESIS64:ดึงข้อมูลDatabaseมาแสดงแบบChart

image

TrendViewerของGENESIS64 SCADAสามารถแสดงข้อมูลแบบChartจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในDatabaseได้ดังนี้


ก่อนอื่นคอนฟิกGridWorX ServerของGENESIS64ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับDatabaseเสียก่อน(โมดูลนี้คล้ายกับDataMiningในGENESIS32) (การใช้งานGridWorXเบื้องต้นดูได้ที่นี่)

ข้อมูลตัวอย่างในที่นี้คือMS SQL Server ในตาราง t1 ซึ่งอยู่ในDatabaseชื่อtest

image

สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลในGridWorX Server

ในGridWorX Server ให้สร้างData SourceแบบSQL Server Connectionติดต่อไปยังตารางt1ข้างต้น โดยอาจจะใช้วิซาร์ดสร้างSELECT Commandหรือพิมพ์เองแบบManual ในตัวอย่างนี้เช่น SELECT date_time, v1, v2 FROM t1 จากตัวอย่างนี้เราจะได้ConnectionและDAta Sourceคือ MyDBและtestตามกรอบสีแดง(ตั้งชื่อเอง)

image

คลิ้ก Aply

 

แสดงแบบChartในGraphWorX64

ในGraphWorX64ใช้Trend Viewerแสดงข้อมูล โดยสร้างPlotและPenแล้วติดต่อไปยังData Sourceชื่อtestข้างต้นดังรูป แล้วคลิ้ก OK

image

แล้วจะได้ลิงค์db:MyDB.testในช่องData Source ให้คลิ้กAdvanced configuration แล้วกำหนดการติดต่อเป็นแบบ Use Dataset connection ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกแกนXและYได้ ในตัวอย่างเลือกคอลัมน์ date_timeและv1ซึ่งมาจากDatabaseแล้วคลิ้กOK

image

ในแท็ปTime & Rate ของ Chart ให้กำหนดTrend Periodตามต้องการ เช่น 1 วัน เพื่อแสดงช่วงกว้างของTrend View

image

เมื่อเข้าโหมดรันจะได้ข้อมูลแสดงในTrend Viewerดังรูป ถ้าต้องการเลื่อนดูข้อมูลไปช่วงวันอื่นให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่Trend Viewerแล้วคลิ้ก Freezeและเลื่อนลูกศรเพื่อเลือกช่วงเวลาวันที่ต้องการ

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น