หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32 SCADA: ตัวอย่างทำตัวเลือกดึงข้อมูลDatabaseมาแสดง

ท่านที่ติดตั้งใช้งานGENESIS32 SCADAและสงสัยว่าจะสามารถทำตัวเลือกเช่นปุ่มหลายๆ ปุ่ม เมื่อคลิ้กปุ่มใด ๆ ก็ให้เลือกข้อมุลจากฐานข้อมูลมาแสดงตามคำค้นของปุ่มนั้น ๆ จะทำได้ไหม คำตอบคือได้ครับ โดยมีตัวอย่างดังนี้

แสดงข้อมูลในProcess Point

ตัวอย่างนี้จะอยู่ใน C:\Program Files\ICONICS\GENESIS32\Examples\Database Mining Examples

หรือ C:\Program Files (x86)\ICONICS\GENESIS32\Examples\Database Mining Examples

ไฟล์ชื่อ DBOPC จะพบหน้าแสดงข้อมูลจากตารางในMS Accessในไฟล์ administration.mdb ตารางชื่อ Employees ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์ Name, Surname, Salary และ PID โดย PIDคือรหัสพนักงานและเป็นตัวคีย์ค้นข้อมูล เมื่อคลิ้กที่ปุ่ม PID=PID_1 ก็จะแสดงข้อมูลของ Bob Richards เมื่อคลิ้กปุ่ม PID=PID_2ก็จะแสดงข้อมูลของ Russel Smithเป็นต้น

image

เมื่อตรวจสอบDesign ModeจะพบProcess Point ที่ใช้แสดงชื่อNameมีData Sourceคือ

ICONICS.DatabaseOPCServer.3\AdministrationDB.Employees_By_PID<<#DBOPC\PID#>>.<Name>

จะเห็นว่ามีการใช้งาน Global Alias ชื่อ PID เพื่อส่งค่า PID ไปค้นข้อมูลมาแสดงใน ProcessPoint แล้วเอาข้อมูลในคอลัมน์ Name มาแสดง

image

เมื่อเปิดโปรแกรม Global Alias Configurator จะพบ Themes ชื่อ PID ที่ประกอบด้วย Theme Item คือ PID_1, PID_2, PID_3 ตามลำดับ

image

และ Alias ชื่อ PID ที่ใช้งาน Theme Item ข้างต้น และกำหนดค่าเป็น 1,2, 3 ตามลำดับ

image

เมื่อเปิดู Property Inspectorของปุ่มแต่ละปุ่มจะพบ Dynamic Pick ที่ใช้เลือก Alias Theme ที่ต้องการ เช่นถ้าเลือกปุ่ม PID=PID_1 ก็จะได้ค่าAlias PIDเป็น 1(คลิ้กEdit…เข้าไปเลือกTheme Itemที่ต้องการ) และจะทำให้ <<#DBOPC\PID#>> ที่อยู่ใน Process Point มีค่าเป็น 1 เพื่อนำไปค้นข้อมูลในฐานข้อมูลและส่งค่าในคอลันม์ Name กลับมานั่นเอง

image

หลักการนี้ถูกใช้ใน Process Point เพื่อแสดงค่า Surname, Salary ด้วย

เมื่อเปิดโปรแกรม Data Mining Configurator จะพบ Data Mining Data Source ชื่อ Employees_By_PID ถูกสร้างไว้ โดยลิงค์กับตารางชื่อ Employees และใช้พารามิเตอร์ PID ในการค้นข้อมูล

image

 

แสดงข้อมูลใน Data Grid

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการแสดงข้อมูลลงใน Data Grid อีกด้วยในไฟล์ตัวอย่างชื่อ DBOPC_GlobalAlias.gdf ซึ่งใน DataGridจะมีการลิงค์ไปยังData Miningและใช้Global Aliasเช่นกัน แล้วใช้ปุ่มในการเลือกAlias Themeที่ต้องการเช่นกัน

image

ในProperty ของ Data Grid (Data Mining Control) จะพบว่ามีการใช้AliasแทนData Sourceตรงๆ

image

ปุ่มที่ใช้เลือกAlias Theme

image

เมื่อดูในGlobal alias Configurator ก็จะพบ Alias ชื่อ DBGridSwitchซึ่งจะมีค่าของItemเป็นData Source Tagต่าง ๆ กัน ซึ่งtagเหล่านี้ถูกสร้างไว้ใน Data Mining Configurator

image

จากData Mining Configurator ก็จะพบว่าData Source Item แต่ละตัวลิงค์กับฐานข้อมูล MS Accessไฟล์NorthWindจากตารางชื่อ Customers

image

 

จากตัวอย่างทำให้เราสรุปได้ว่า

- เราสามารถเลือกส่งค่าพารามิเตอร์ผ่าน Global Alias ให้กับ Data Mining เพื่อนำข้อมูลจากคอลัมน์ที่ต้องการมาแสดงใน Process Point ได้เช่นเดียวกับ OPC tag

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลช่วยสอนการใช้งานการคอนฟิกและติดต่อฐานข้อมูลเบื้องต้นสามารถดูได้จาก Guide Document ที่นี่ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น