หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ติดต่อLabVIEWกับICONICS OPC UA

ท่านสามารถใช้งาน LabVIEWกับICONICS OPC UA Serverได้ ซึ่งจะทำให้LabVIEWสามารถใช้งานกับPLC, Controllerที่หลากหลายรวมทั้งDatabaseได้เช่นเดียวกับSCADAอื่น ๆ

 

 

การคอนฟิกI/O Server Tag

 1. .ในหน้าต่าง Getting Started เลือก File»New Project เพื่อสร้างโปรเจ็คใหม่
 2. ในหน้าต่าง LabVIEW Project ให้คลิ้กขวาที่ My Computer เลือก New»I/O Server

3. ในหน้าต่าง Create New I/O Server เลือก OPC Client แล้วคลิ้ก Continue

 1. เลือก ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5  จากรายการ Registered OPC servers และกำหนด Update rate (ms) เป็น 100 หรือแล้วแต่ความต้องการด้านความเร็วในการScanการเปลี่ยนแปลง OPC tag

image

 

 1. คลิ้ก OK
 2. ทำการ Save โปรเจ็คโดยเลือก File»Save All จากหน้าต่าง project explorer

 

สร้าง Shared Variables เพื่อติดต่อ OPC Tags

การสร้างShared Variableเพื่อติดต่อOPC tagจะทำให้เราสามารถใช้งานVariabeระหว่างแอพลิเคชั่นในคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้

 1. ในหน้าต่าง LabVIEW Project ให้คลิ้กขวาที่My Computer แล้วเลือก New»Library.
 2. คลิ้กขวาที่Libraryที่สร้างข้างต้น แล้วเลือก Create Bound Variables…
 3. เลือกOPC tag ที่ต้องการ

 1. คลิ้ก Add และ OK จะเป็นการสร้างShared Variableที่เชื่อมต่อกับOPC tagขึ้นมา

 2. ในหน้าต่าง Multiple Variable Editor คลิ้ก Done
 3. Save library เช่นเป็น OPCItems.lvlib โดยคลิ้กขวาที่ Libraryที่สร้างขึ้นมาแล้วเลือก Save As
 4. คลิ้กขวาที่ OPCItems ที่สร้างขึ้นมาแล้วเลือก Deploy เพื่อนำVariableไปใช้งาน

ต่อจากนี้เราสามารถใช้งานOPC tagผ่าน Shared Variableดังกล่าว โดยให้ใช้ Shared Variable จาก Libraryที่เราสร้างไว้ เช่นจากตัวอย่างก็จะเป็น Library ชื่อ OPCItems เพื่อนำไปใช้เช่นบน VI

 

การแสดง Shared Variables บน Distributed System Manager

 1. ในหน้าต่าง Project Explorer เลือก Tools»Distributed System Manager
 2. จากกิ่งแสดงรายการ ให้แตกกิ่งLocalhost ใต้My Systems category คลิ้กขวาที่ OPCItems library แล้วเลือก Watch List เพื่อแสดง shared variable

Note: Distributed System Manager จะพบใน LabVIEW 8.6 ส่วนเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ให้เลือก Tools»Shared Variable»Variable Manager แล้วคลิ้กลาก shared variable เข้ามาในหน้าต่าง Watched Variables

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น