หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างTrendสำหรับPower Factorแบบวิ่งเข้าหา 1

หากต้องการแสดงการพล็อตสัญญาณ Power Factor เลียนแบบ Power Factor Meter ที่วิ่งเข้าหาศูนย์กลางคือ 1

กล่าวคือด้านบวกจะมีค่า 1, 0.9, 0.8, 0.7, …0.5 และด้านลบจะมีค่า –0.9, –0.8,-0.7,…, –0.5 เราก็สามารถทำได้ โดยก่อนอื่นต้องไปสร้าง Global Expression ไว้ใน Unified Data Manager เสียก่อน เช่นสร้าง Expression ชื่อ Powerfactor และสร้างParameterชื่อ PF เอาไว้เป็นอินพุตของExpression

image

และในแท็ปRead Expressionให้กำหนดเงื่อนไขเป็น x= if(<<PF>> >=0, 1 - <<PF>>, -1 - <<PF>>)

ซึ่งหมายถึงถ้าค่า PF เป็นบวกให้เอา 1 ตั้งและลบด้วย PF ถ้าค่าPFติดลบให้เอา –1 ตั้งแล้วลบด้วยค่าPFซึ่งติดลบอยู่

image

คลิ้กApplyแล้วStrartการทำงานของUDMด้วยการคลิ้กไฟจราจร (ถ้าต้องการให้รันพร้อมวินโดวส์ต้องRestart)

จากนั้นเอาค่าไปพล็อตใน Trend Viewer โดยเลือกสัญญาณจาก UDM Dataที่เราสร้างขึ้นมา และให้กำหนดPFเป็นสัญญาณของPower Factorจากอุปกรณ์จริง (ในที่นี้ผมใช้สัญญาณSineจากOPC Simulatorแทน)

image

ไม่ต้องให้Trend ViewerแสดงRangeและDetail แต่กำหนดRangeเป็น –1 ถึง 1 ไว้ก็พอ

imageimage

image

สร้างScale Labelของเราเองดังรูป และเอาProcess Pointมาแสดงค่าจริงของ Power Factorประกอบ(เพราะค่าที่พล็อตไม่ใช่ค่าจริง แต่เป็นค่าแปลงเพื่อให้วิ่งเข้าห่า 1)
เมื่อทดสอบรันจะพบว่าค่าวิ่งเข้าหา 1 ตามที่ต้องการ

image

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น