หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

GENESIS SCADA กับงาน Soalr Farm : FAQ

image

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยGENESIS SCADAกับงานโซลาร์ฟาร์ม

1. GENESIS SCADA สามารถรวมศูนย์ SCADAยี่ห้ออื่นของโซลาร์ฟาร์มแต่ละแห่งมาที่ส่วนกลางได้หรือไม่

: สามารถทำได้ครับ โดยผ่านOPC Serverที่มีอยู่แล้วของSCADAยี่ห้อนั้นๆ หรือติดตั้งOPC Serverขึ้นมาใหม่ โดยGENESIS SCADAสามารถเชื่อมโยงไปยังOPC Serverแต่ละที่ผ่านเครือข่ายInternetหรือEthernetก็ได้ด้วยความปลอดภัยสูงและไม่จำเป็นต้องคอนฟิกDCOM

2. จะแสดงผลข้อมูล/ควบคุมผ่านSmart Phone(Android/iOS/Windows Phone), MAC, Linux, Windows ได้หรือไม่ อย่างไร?

: ที่ส่วนกลางให้ใช้ GENESIS64 SCADAซึ่งมีAdd-onที่สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลายดังกล่าวได้

3. GENESIS SCADAจะคำนวนผลการผลิตรวมต่อวัน/เดือน/ปีได้หรือไม่ อย่างไร?

: สามารถทำได้ โดยเก็บข้อมูลการผลิตKWHrไว้ในฐานข้อมูลด้วยGENESIS SCADAจากนั้นใช้ฟีเจอร์ Automatic ReportของGENESIS32สร้างผลการผลิตรวม(Final Yield) ออกมาเป็นแบบ Excel Reportซึ่งสามารถใส่Chart/สูตรได้ต้องการ

4. กรณีที่รวมศูนย์ข้อมูลจากโซลาร์ฟาร์มไซต์ต่างๆมาที่ส่วนกลางจำเป็นจะต้องFix IPของแต่ละไซต์หรือไม่?

: ไม่จำเป็นครับ สามารถใช้บริการRedirect IPเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงIPของไซต์ต่าง ๆ ได้ แต่ควรเลือกISPที่ไม่ตัดต่อบ่อยเนื่องจากทำให้การเชื่อมต่อหลุดบ่อย ส่วนงานที่ต้องการเสถียรภาพสูงแนะนำให้เช่าIPแทนครับ

5. กรณีที่ไซต์โซลาร์ฟาร์มไม่จำเป็นต้องมีLocal SCADAที่ไซต์งาน สามารถติดตั้งSCADAเฉพาะที่ส่วนกลางแล้วเชื่อมโยงมาที่ Inverrter ที่ไซต์แต่ละแห่งได้หรือไม่

: ทำได้ครับ โดยติดตั้ง OPC Server ที่ส่วนกลางแล้วติดต่อมายัง Inverter ของแต่ละไซต์ผ่าน Internet ซึ่งในกรณีเช่นนี้ควรFix IPของแต่ละไซต์เพื่อให้สามารถระบุตัวตนอุปกรณ์ได้ (ส่วนกลางไม่จำเป็นต้องFix IPก็ได้)

6. ใช้GENESIS32และGENESIS64ในบางไซต์แตกต่างกันจะเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หรือไม่

: ทำได้ครับ โดยเลือกข้อดีของแต่ละแบบ เช่นใช้GENESIS32ในไซต์แต่ละแห่ง และส่วนกลางใช้GENESIS64เป็นต้น

7. จะลดต้นทุนฝั่งClientที่ใช้แสดงผล/ควบคุมได้อย่างไร

: ทำได้โดยส่วนกลางใช้เป็นGENESIS64ครับ เนื่องจากสามารถใช้Clientแบบผ่านSmart Phone(Android/iOS/Windows Phone), MAC, Linux, Windows ได้ ซึ่งถ้าClientเหล่านี้เสียหายก็สามารถเปลี่ยนได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้Clientสมรรถนะสูง ใช้เครื่องธรรมดาหรือเสป็กต่ำได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น