หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

COPC32ถ้าใช้บนWindows 64บิตกับVisual Studio

ถ้าใช้งานCOPC32กับVisual StudioบนWindows 64บิต เราต้องกำหนดPlatform Tagetก่อนดังรูป ด้วยการเปิดไฟล์นามสกุลvbprojของโปรเจ็คนั้นด้วยNotepadจากนั้นข้างใต้บรรทัด<PropertyGroup…ให้เพิ่มแท็กระบุว่าโปรแกรมของเราใช้การประมวลผลแบบx86ด้วยการพิมพ์แท็กในบรรทัดใหม่ว่า

<PlatformTarget>x86</PlatformTarget>

บันทึกไฟล์แล้วค่อยเปิดโปรเจ็คนั้นในVisual Studioก็จะสามารถคอมไพล์โปรเจ็คที่ใช้งานCOPC32ได้แล้ว

image

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น