หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เสป็คคอมพิวเตอร์สำหรับGENESIS32 SCADA

เสป็คคอมพิวเตอร์สำหรับGENESIS32 SCADAแนะนำโดยICONICS

 

Minimum Requirements(ความต้องการขั้นต่ำ)

· 800 MHz Processor (CPU) * 

· 256 MB Physical Memory (RAM) 

· 600 MB Hard Disk space available ** 

· 8X Speed CD-ROM 

· SVGA Video Card; 256 or more colors for best results 

· A mouse or other compatible pointing device (such as a trackball or touch screen)

· Microsoft-compatible keyboard

· Microsoft Internet Explorer 6.0 or higher

 

Optional Hardware(ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม)

· Ethernet adapter (for remote PC connections or Ethernet I/O) 

· USB port (for hardware license or license transfer)

 

 

Recommended Requirements(เสป็คแนะนำ)

เสป็คคอมพิวเตอร์สำหรับงานSCADAจะแตกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะงานSCADA ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบICONICSจึงแนะนำเสป็คตามขนาดของIO Tagที่ใช้ในงานSCADA โดยแนะนำให้กำหนดVirtual Memoryมีขนาดสองเท่าของRAMที่ใช้งานอยู่ และในเสป็คด้านล่างนี้จะพิจารณาโดยคิดว่าOPC Serverถูกติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกันกับGENESIS32 SCADAและมีการนับIO Tagในโมดูลต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ทั้ง AlarmWorX32 Server, AlarmWorX32 Logger, TrendWorX32 Logger, และ GraphWorX32 ร่วมกับ AlarmWorX32 Viewer และ TrendWorX32 Viewer.

 

Smaller Systems – 500 หรือน้อยกว่า

· 1.0 GHz Processor (CPU) or more

· 512 MB Physical Memory (RAM)

· 2 GB Hard Disk space available

 

Medium-Sized Systems –  500 ถึง 3000 tags

· 2.0 GHz Processor (CPU) or more

· 1.0 GB Physical Memory (RAM)

· 4 GB Hard Disk space available

 

Larger Systems – มากกว่า 3000 tags

· 3.0 GHz Processor (CPU) or more

· 2.0 GB Physical Memory (RAM)

· 10 GB Hard Disk space available

 

Requirement Notes

เสป็คคอมพิวเตอร์สำหรับGENESIS32 SCADAขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการพัฒนาระบบSCADA ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีCPUสมรรถนะและึความเร็วสูงรวมทั้งPhysical Memory(RAM)ขนาดใหญ่ขึ้นจึงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วย

* GENESIS32 V9 supports dual-core and hyper-threaded systems.

** The actual amount of space required may decrease if help and example files are not installed.  Project requirements for logging data, alarms and screen storage are above this minimum.  In addition, ensure sufficient disk space to provide virtual memory that is at least twice the size of the physical RAM.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น