หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ส่งค่าจากPLCสถานีย่อยไม่FIX IPไปที่SCADAที่FIX IP

ถ้ามีความจำเป็นไม่สามารถFIX IPหรือไม่สามารถForward portที่สถานีย่อย ทำให้ไม่สามารถใช้OPC Serverจากส่วนกลางติดต่อมายังPLCที่สถานีย่อยต่างจังหวัดได้ ถ้าPLCที่สถานีย่อยมีคุณสมบัติModbus TCP Masterก็สามารถหาช่องทางส่งค่าจากPLCไปยังSCADAที่ศูนย์กลางที่FIX IPได้

หลักการแสดงดังรูป PLCที่สถานีย่อยแม้ว่าที่สถานีย่อยจะใช้ISPที่เป็นDynamic IP ถ้าหากPLCมีคุณสมบัติModus TCP Masterเราก็เขียนโปรแกรมให้PLCส่งModbus Write Commandส่งค่าที่ต้องการกลับมาที่ OPC Server ส่วนกลางได้ โดยที่ส่วนกลางต้องFIX IPและสามารถForward port 502ของModbus TCPจากRouterไปยังเครื่องSCADAได้

image

OPC Serverที่ติดตั้งที่ส่วนกลางให้ใช้Modbus TCP driverของICONICS OPC UAเป็นต้นซึ่งสามารถจำลองตัวเองเป็นอุปกรณ์Modbus TCPได้ ทำหน้าที่เป็นModbus TCP Slaveให้PLCซึ่งเป็นModbus TCP Masterเขียนค่าเข้ามาได้

หลักการ

- OPC Server ที่ส่วนกลางให้กำหนด ID โดยใช้IPของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วตามด้วย.1หรือ2,3,…ตามที่ต้องการเพื่อระบุให้เป็น Modbus IDของSlave(ในที่นี้OPC Serverทำหน้าที่เป็นSlave)

image

- ทำการForward port 502ของRouterส่วนกลางชี้มายังIPของเครื่องSCADA(OPC)

-  ที่สถานีย่อยให้ใช้Modbus Write CommandของPLCเขียนค่ามายัง OPC Server ส่วนกลางที่ FIX IPแล้ว (ส่งค่ามายังIPของRouter แล้วRouterจะForwardให้OPC Serverตามที่เปิดPort 502ไว้) PLCแต่ละยี่ห้อจะมีวิธีการใช้งานไม่เหมือนกันแต่หลักการเหมือนกัน เช่นใน HC900 ของ Honeywell ใช้Function Block TCPSเพื่อส่งCommand Writeไปยัง Modbus TCP Slaveได้(ในที่นี่OPC ทำหน้าที่ Modbus TCP Slave) โดยรับค่าที่จะส่งไปที่ขา WR1 - WR4

image

ในFunction blockจะกำหนด IP และID ของ Modbus Slaveที่ต้องการเขียนค่าไปได้ 

image

ข้อดี

- ไม่ต้องFIX IPที่สถานีย่อย ไม่ต้องสนใจIPของสถานีย่อย และไม่ต้องForward port

- ลดค่าใช้จ่ายด้านการเช่า IP

 

ข้อเสีย

- OPC รับค่าได้อย่างเดียว สั่งกลับไปไม่ได้ ต้องให้PLCมาReadค่าเอาเองจากOPCในกรณีที่ต้องการนำค่าจากOPCไปใช้ในPLC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น