หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

GENESIS64 SCADA:เทคนิคสำหรับเครื่องทดสอบไม่ต้องการให้GENSIS64 Serviceทำงานอัตโนมัติ

หากใช้GENESIS64 SCADAในเครื่องทดสอบและรันเป็นบางเวลา ไม่ต้องการให้Serviceต่าง ๆ ของGENESIS64(ใช้กับGENESIS32ได้ในหลักการเดียวกันครับ) ให้ปฏิบัติดังนี้


เปลี่ยนการเริ่มงานของServiceของGEESIS64

ให้เปลี่ยนServiceที่เริ่มงานแบบAutomaticของICONICS GENESIS64ให้เป็นแบบManualเสียก่อน เท่านี้เวลาเปิดคอมพิวเตอร์Serviceจะได้ไม่ทำงาน คอมพิเตอร์ก็จะได้ไม่เสียเวลาในการบูต
image

รันBatchเพื่อรันServiceเฉพาะเมื่อต้องการใช้งาน

เมื่อต้องการทดสอบหรือใช้งานGENESIS64ก็ให้รันBatchซึ่งสร้างจากNotepadโดยมีเนื้อหาดังแสดง ให้คัดลอกคำสั่งเหล่านี้ไปวางในไฟล์ใหม่ในNotepad
@ECHO off
net start IcoLicenseService
net start IcoFwxServer
net start IcoUdmRuntime
net start IcoGenBroker
net start GenEvent64
net start IcoGasEngine
net start IcoRemotingService
แล้ว Save As เป็นไฟล์ดังรูป โดยต้องเลือกประเภทเป็น All Files เสียก่อน
image
ไฟล์นี้เก็บไว้ที่ที่สะดวกในการเรียกใช้งานเช่นบนDesktop
เมื่อต้องการเรียกใช้งานGENESIS64ให้รันไฟล์Batchดังกล่าวเสียก่อนเพื่อให้รันServiceที่สำคัญ โดยการคลิ้กขวาที่ไฟล์แล้วเลือก Run As Administrator
image
ServiceของICONCIS GENESIS64ก็จะเริ่มทำงาน
image
ถ้ามีServiceบางตัวStartไม่ผ่านจะมีแจ้งว่าไม่สามารถStartได้ ให้ลองรันอีกครั้งเนื่องจากคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลาในการสตาร์ทนานเกินไป หรือให้ลองตรวจสอบว่ามีโปรแกรมที่เรียกใช้พอร์ต80อยู่ในขณะนั้นหรือไม่เช่น Skype ให้ปิดโปรแกรมนั้นก่อน แล้วลองรันไฟล์Batchอีกครั้ง จากนั้นเมื่อรันผ่านแล้วค่อยเปิดSkypeก็ได้ครับ

การหยุดServiceหลังใช้งานGENESIS64แล้ว

ถ้าต้องการหยุดการทำงานServiceของGENESIS64อีกครั้งโดยไม่ต้องหยุดทีละตัว ให้เปิดไปที่ C:\Program Files\ICONICS จะพบไฟล์ชื่อ StopGenesis.bat ให้รันไฟล์นี้โดยการคลิ้กขวาแล้วเลือกRun As Administratorเพื่อหยุดการทำงานของGENESIS64ทั้งหมด (เราอาจคัดลอกไฟล์นี้มาไว้ที่Desktopก่อนก็ได้)
image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น