หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

Prevent Maintenance ด้วยSCADAดีอย่างไร ทำอย่างไร

ไม่ต้องการรอให้ระบบเสียซึ่งจะทำให้เสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำไร เราสามารถทำPrevent Maintenanceด้วยSCADAได้
โดยทั่วไปการซ่อมบำรุงจะเป็นแบบตามรอบ เช่นมีการเปลี่ยนอะไหล่ตามรอบ แม้อุปกรณ์จะยังรับโหลดได้อยู่ ซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอุปกรณ์เหล่านั้นถึงรอบอายุการใช้งานจริง ๆ แล้ว ในเมื่อเครื่องจักรหลายตัวไม่ได้ทำงานพร้อมกันหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้มีการตรวจจับระยะเวลาการทำงานจริง ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนอะไหล่หรือตรวจสอบโดยทั่วไปจึงเป็นการทำงานตารอบที่เรากำหนดขึ้นเองเช่นทุกอาทิตย์ ทุกเดือน และทำพร้อมกันหลายชุดไม่ได้เจาะจงว่าทำที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชุดใดชุดหนึ่ง จึงต้องใช้เวลามาก ใช้ค่าใช้จ่ายสูง
ระบบซ่อมบำรุงด้วยSCADAสามารถใช้SCADAมาตรวจสอบด้วยฟีเจอร์ดังนี้
 • ตรวจจับเวลาการทำงานจริงของอุปกรณ์/เครื่องจักร
 • แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์นั้นถึงเวลาต้องตรวจสอบหรือต้องเปลี่ยนอะไหล่จริง ๆ
 • แจ้งเตือนเมื่อข้อมูลจำนวนอะไหล่น้อยกว่าที่ต้องใช้หรือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ระบุจุดเสียได้ทันทีไม่ต้องตระเวนตรวจสอบหรือรอการแจ้งจากพนักงาน พร้อมสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ฟีเจอร์ข้างต้นจะทำให้ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายอะไหล่ และลดDowntime(เวลาที่เกิดความขัดข้อง)ได้ดีกว่าเนื่องจากเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนจริงๆ ไม่ใช่เปลี่ยนตามรอบช่วยลดค่าอะไหล่ และไม่ต้องรอจนอุปกรณ์เสียซึ่งช่วยลดDowntimeลงได้

 image

การตรวจวัดเวลาการทำงานจริงของเครื่องจักรด้วยSCADA

เราสามารถตรวจวัดอายุการทำงานของเครื่องจักรจริงได้โดยใช้สถานะการทำงานของเครื่องจักรมาเป็นเงื่อนไข เช่นStartก็เริ่มนับอายุการใช้งาน หรือเครื่องจักรบางตัวที่ใช้มอเตอร์ก็ใช้กระแสโหลดเป็นหลักว่ากระแสสูงถึงระดับโหลดหรือยัง ถ้ายังก็หมายถึงไม่มีโหลดก็อาจจะไม่เริ่มนับเวลาเป็นต้น ซึ่งเมื่อเงื่อนไขตรงตามที่กำหนดก็ให้SCADAบวกเพิ่มเวลาไปเรื่อย ๆ แล้วเก็บไว้ในฐานข้อมูล(เพื่อดึงเอารายงานมาใช้ได้สะดวกและใช้กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆได้) จากนั้นใช้โมดูลตรวจจับAlarmอย่างเช่นAlarmWorXของGENESIS32หรือGENESIS64มาตรวจสอบว่าข้อมูลที่เก็บไว้นั้นถึงระดับที่ต้องแจ้งเตือนหรือยัง หลังจากแจ้งเตือนและเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ทำการรีเซตค่าการนับอายุของอะไหล่ตัวนั้น ดังนั้นต้องมีอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อตรวจจับสถานะของเครื่องจักร เช่นสถานะการ On/Off หรือรับสัญญาณกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เป็นต้น โดยอาจจะใช้Remote IOหรือ PLC แล้วแต่ความต้องการ ถ้าใช้Remote IOก็จะง่ายตรงที่ Register Address จะแน่นอน ถ้าเป็นPLCก็จะต้องให้คนเขียนโปรแกรมกำหนดมาว่าใช้Registerไหนบ้าง

 

ระบบสรุปจำนวนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน

สามารถให้SCADAตรวจนับและสรุปจำนวนอะไหลแยกตามประเภทว่าแต่ละประเภทต้องเปลี่ยนจำนวนเท่าใดเนื่องจากในAlarmWorXมีฐานข้อมูลแจ้งเตือนได้ว่าเครื่องจักรตัวไหนแจ้งเตือนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไหล่และคิดเป็นจำนวนเท่าใด ทำให้จัดซื้อสามารถจัดซื้อได้ทันทีถ้าไม่เพียงพอ

 

การติดต่อกับระบบอะไหล่

เราสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลของระบบอะไหล่ซึ่งสามารถทำขึ้นเองได้หรือติดต่อฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้รู้ว่าตอนนี้มีอะไหล่เหลืออยู่เท่าใด พอที่จะใช้งานหรือไม่เมื่อเทียบกับข้อมูลในSCADAข้างต้น โดยGENESIS32และGENESIS64สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ MS Access, MS SQL Server, Oracle, SAP, MySQL เป็นต้น (บางตัวต้องใช้Client License ของฐานข้อมูลเช่น SAP)

 

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากSCADA

 • ลดDowntime เพิ่มศักยภาพการผลิต
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับอะไหล่ที่ไม่จำเป็น
 • ลดภาระงานพนักงาน พนักงานมีเวลาพัฒนาส่วนอื่นและมีความสุขกับงาน
 • เพิ่มความเชื่อมั่นต่อองค์กรณ์ในมุมมองของหุ้นส่วน/ลูกค้าและพนักงาน

ฟีเจอร์ที่ใช้งานในระบบPrevent Maintenanceด้วยSCADAที่น่าสนใจ

 • การติดต่อกับฐานข้อมูลทำให้สามารถเอาข้อมูลจากองค์กรณ์มาใช้ประโยชน์ต่อได้
 • การติดต่อกับฐานข้อมูลทำให้สามารถส่งข้อมูลจากSCADAไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปใช้งานต่อได้
 • ระบบAlarmที่สามารถสรุปเหตุการณ์ความขัดข้องออกมาตามพื้นที่ ความร้ายแรง และสรุประยะเวลาDowntimeรวมและDowntimeแยกตามประเภท ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมได้

เพนตากอนของสหรัฐก็ยังใช้GENESIS SCADA>> ดาวน์โหลด SCADA


สอน GENESIS32 SCADA สอน GENESIS32 SCADA |
สอน GENESIS64 SCADAสอน GENESIS64 SCADA


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น