หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32 Guide: มีฐานข้อมูลการผลิตต้องการนำไปควบคุมเครื่องจักร

เราสามารถนำฐานข้อมูลการผลิต สูตรการผลิตที่มีอยู่แล้วนำมาควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เช่นให้ผู้ใช้เลือกสูตรเพื่อนำไปควบคุมเครื่องจักร

เครื่องจักรถูกควบคุมด้วยControllerอย่างPLC/ Temperature Controller/ Drive เป็นต้น สามารถควบคุมด้วยSCADAอย่างGENESIS32 ซึ่งสามารถอ่านค่าจากฐานข้อมูลอย่างMS Access, MS Excel, MS SQL Server, Oracle, MySQL เป็นต้นเพื่อส่งค่าให้กับController ดังนั้นถ้ามีสูตรการผลิตอยู่แล้วต้องการนำมาควบคุมControllerจะใช้หลักการดังรูป GENESIS32จะรับค่าที่ผู้ใช้เลือกจากฐานข้อมูลจากนั้นส่งให้Controller

image

หลักการทำงานในGENESIS32

หลังจากคอนฟิกData Miningแล้ว เราจะได้Database tagที่สามารถเลือกสูตรจากค่าIDของสูตร ให้นำค่าดังกล่าวมาสร้างเป็นAliasในGlobal Alias Configuratorเพื่อทำรายการสูตร จากนั้นสร้างหน้าแสดงผลส่งค่าAlias(ค่าต่าง ๆ ตามสูตรที่ผู้ใช้เลือก)ให้กับControllerผ่านการกดปุ่มในGraphWorX(Write Value)

image

- การคอนฟิกData Mining ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

- ใช้GraphWorXเพื่อเลือกAlias (ดูตัวอย่างการใช้Global Aliasที่นี่)  แล้วค่อยส่งค่าAliasที่เลือกให้กับ OPC tag ของ Controller โดยใช้ปุ่ม(ใช้Pick ActionแบบDownload Value)ดังแสดงในรูป(ดังนั้นต้องมีปุ่มเลือกAliasหนึ่งปุ่ม และปุ่มเขียนค่าจากAlaisไปให้OPC tagอีกหนึ่งปุ่ม) ถ้ามีOPC tagที่ต้องควบคุมหลายค่าก็ใส่Pick Actionหลายๆครั้งในปุ่มเดียวกันนี้แต่เปลี่ยนData SourceและValue(On Up)

image

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น