หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

GENESIS SCADA: การนับTagของGENESIS

การนับTagของGENESIS32และGENESIS64เป็นแบบRuntime Tag Countซึ่งช่วยให้สามารถใช้สัญญาณได้มากขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถใช้Expression และ Variable ได้จำนวนมาก

image

นับเฉพาะเมื่อใช้เท่านั้น

GENESISจะนับTagเฉพาะที่เราใช้งานขณะ ณ เวลานั้นเท่านั้น หน้าแสดงผลหรือโมดูลไหนที่ไม่ได้ทำงานจะไม่มีการนับ ต่างจากSCADAทั่วไปที่เมื่อประกาศหรือสร้างTagไว้แล้ว ถึงแม้ไม่มีการใช้งานก็จะนับ

SCADAทั่วไป เมื่อประกาศหรือสร้างTagไว้แล้ว ถึงแม้ไม่มีการใช้งานก็จะนับ

 

ไม่นับซ้ำซ้อนกรณีใช้Sourceเดียวกัน

ยกตัวอย่างมี OPC tag คือ A, B, C, D เป็นต้น เมื่อนำOPC tagเหล่านี้ไปใช้ในโมดูลต่าง ๆ เช่น GraphWorX, AlarmWorX, TrendWorXเป็นต้น จะไม่มีการนับซ้ำกรณีที่ OPC tag ซ้ำกัน เช่น GraphWorXใช้ A, B AlarmWorXใช้ A, B จะนับtagรวมที่ใช้งานอยู่เป็น 2

นอกจากนั้นเมื่อนำTagต่าง ๆ ไปใช้แบบEcxpressionคือสูตรหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก็จะไม่มีการนับซ้ำ เช่น

มีOPC tagคือ A, B, C, D นำไปใช้งานในExpression คือ

exp1 = A * 100

exp2 = A + B

exp3 = 100*C / B

exp4 = A + D

จากตัวอย่างดังกล่าวSCADAทั่วไปจะนับ OPC tag และ Expressionที่สร้างขึ้นมารวมเป็น 8 Tag ในขณะที่ GENESISจะนับรวมเป็น 4 tagเท่านั้นเพราะถือว่าexpressionต่างๆใช้SourceเดิมคือOPC tagที่มีอยู่แล้ว และหากไม่มีการใช้งานหรือใช้งานบางตัวก็จะนับเท่าที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเท่านั้น ทำให้SCADAทั่วไปจะต้องระบุขนาดไลเซนส์ที่มากกว่า(เพราะนับทุกตัว)

นอกจากนั้นยังสามารถ ”รวบDIของPLCหลายตัวต่อ1Tag”

ไม่นับLocal Variable

หน้าแสดงผลของGENESIS32และGENESIS64สามารถใช้งานLocal Variableได้โดยไม่นำมานับTag ดังนั้นเราจึงสามารถใช้งานLocal Variableได้ตามต้องการเพื่อรับค่า แสดงค่า หรือใช้คำนวนใด ๆ ตามต้องการในหน้าแสดงผล ในขณะที่SCADAทั่วไปจะนับเป็นTag

 

บริหารการใช้Tagได้

เนื่องจากนับแบบRuntime tagคือเฉพาะเท่าที่ใช้ ณ ขณะเวลานั้น ทำให้เราบริหารจัดการการใช้Tagได้แม้จะมีจำนวนTagจำกัด เช่นซื้อGENESIS32 150 tag สามารถแสดงผลสัญญาณได้มากกว่า150สัญญาณ จากการออกแบบหน้าแสดงผลให้สลับกันแสดงครั้งละไม่เกิน150สัญญาณ เป็นต้น ทั้งนี้ยังไม่นับรวมExpressionและLocal Variableอีกจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น