หน้าเว็บ

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

GENESIS SCADA: ต้องการรันสคริปต์เป็นระยะ ณ นาทีที่ 15, 30, 45, 60 เป็นต้น

GENESIS32 และ GENESIS64 SCADA มีโมดูลDcriptWorXที่สามารถรันสคริปต์แบบVBA และสามารถใช้เงื่อนไขสั่งงานด้วยเวลาได้ หากต้องการให้ทำงานเป็นช่วงเวลาเช่น ณ เวลาที่ 15, 30, 45, 60 ของทุกชั่วโมงเป็นต้นก็สามารถทำได้ดังนี้

 

ตัวอย่างนี้เป็นการใช้ScriptWorXสั่งให้สคริปต์ทำงานโดยส่งเสียงBeep ณ วินาทีที่ 15, 30, 45, 60 ของทุกนาที (เพื่อให้การทดสอบจะได้ไม่ต้องรอนาน)

สร้างTriggerเป็นเงื่อนไขเวลาสั่งงาน

เปิดโปรแกรมUnified Data ManagerของGENESIS32 หรือ GENESIS64 ขึ้นมา จากนั้นสร้างDateTime Triggerขึ้นมา (ถ้าจะใช้ Trigger ที่มีอยู่แล้วก็ทำได้ครับ)

image

กำหนด Recur every เท่ากับ 15 วินาที และStartTimeที่ 00:00:15 เพื่อให้เริ่มวินาทีที่ 15 จะได้ทำงานตามนาฬิกาทุกวินาทีที่ 15 แล้วคลิ้กApply

image

คลิ้กไฟจราจร(เฉพาะครั้งนี้ที่มีการสร้างหรือแก้ไข)

 

สร้างScriptส่งเสียงBeep

เปิดโปรแกรมScriptWorX2010ขึ้นมาจากนั้นสร้างDesignerและScriptใหม่ขึ้นมา
กำหนด Trigger เพื่อสั่งงานสคริปต์ โดยเลือกจากปุ่ม … แล้วเลือก Trigger ข้างต้น แล้วคลิ้กApply

image

คลิ้กปุ่ม VBA Script Wizard เข้าวิซาร์ดสร้างสคริปต์

เลือกกลุ่มสคริปต์ General > Beeper เพื่อสร้างเสียงBeep แล้วคลิ้กGenerate Script

image

กลับมาที่หน้าScriptWorXแล้วเลือกFile>MAke All VBA DLLs

image

คลิ้กไฟจราจรเพื่อทดสอบการทำงาน

image

ทุกวินาทีที่ 15 (ลองเปิดนาฬิกาของวินโดวส์ขึ้นมาเทียบ) จะมีเสียงBeep

image

คลิ้กไฟจราจรอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน (หากต้องการให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์บูตขึ้นมาให้เพิ่มรายการScriptWorX2010ในGenesis Tool Tray)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น