หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การต่อ OPC Server (Modbus) กับ TOHO004 รุ่น Modbus

แสดงวิธีการคอนฟิกและติดต่อ ICONICS OPC UA กับ TOHO 004s

 

โดย สุทธิพงษ์ เสนาถี

EDA International Ltd.

ก่อนอื่นจะต้องทำ Initial Setup เสียก่อน(ถ้าไม่ทำจะต่อ Modbus RS485 ไม่ได้) ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ก่อน

สรุปขั้นตอนทั้งแบบ RTU และ ASCII เป็นดังนี้ (ให้เลือกแบบ RTU จะดีกว่า)

clip_image001

รูปที่ 1

 

(คำว่า Mode key at least 2 seconds คือกดแช่อย่างน้อย 2 วินาที)

หลังจากทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้วจะต้องกดปุ่ม MODE แช่ไว้ 2 วินาทีเพื่อกลับไปยัง Operation Mode และค่าต่างๆ ที่ถูกกำหนดจะถูกนำไปใช้งาน

 

ขั้นตอนโดยละเอียดเป็นดังนี้

1. จ่ายไฟให้ Controller

2. รอ 4 วิให้ Controller พร้อม

3. จะพบหน้า Operation Mode

4. กด Mode แช่ 2 วิ เพื่อเข้าหน้า Setting Mde selection

5. กดปุ่มลูกศรเลือก Communication Setting Mode

6. กดปุ่ม Mode เพื่อเข้าหน้า Set a communication protocol ให้เลือก Modbus RTU

7. กดปุ่ม Mode เพื่อเข้าหน้า Set a communication parameter

clip_image002

รูปที่ 2

MODBUS communications (RTU) protocols
Start bit length: ......................... Fixed at 1 bit
Stop bit length: ......................... Either 1 or 2 bit is selected and this product is set to it. (If
parity-equipped, fixed at 1 bit.)
Data length: .............................. Fixed at 8 bit.
Parity: ....................................... No. Either odd or even is selected and this product is set to it.
CRC-16 check: ......................... Fixed at yes.
Communications address:......... 1-247

กำหนดค่าตามต้องการ โดย Data length เลือก 8 bits แล้วจำไว้เพื่อนำค่าเหล่านี้ไปกำหนดใน OPC และ Serial Converter Software (Virtual COM) ด้วย

8. กดปุ่ม Mode เพื่อเลือก Speed (ให้เลือก 9600 BPS) โดยใช้ปุ่มลูกศรในการเลือก

clip_image003

รูปที่ 3

9. กดปุ่ม Mode เพื่อเข้าหน้ากำหนด Modbus Address

สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 127 โดยใช้ปุ่มลูกศร และอย่าให้ซ้ำกับตัวอื่นในลูปเดียวกัน

10. กดปุ่ม Mode เพื่อเข้าหน้ากำหนด Delay time ให้กำหนดเป็นซัก 100 msec ถ้าเร็วไปอาจเกิดปัญหาได้

11. กดปุ่ม Mode เพื่อเข้าหน้า Set communication mode changeover

กำหนดเป็น Read Only เพราะอุปกรณ์นี้มันอ่านได้อย่างเดียว (โหมดนี้อาจไม่สามารถเลือกได้ในบางรุ่น โดยจะกำหนดมาจากโรงงานเลย)

12. หลังจากทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้วจะต้องกดปุ่ม MODE แช่ไว้ 2 วินาทีเพื่อกลับไปยัง Operation Mode และค่าต่างๆ ที่ถูกกำหนดจะถูกนำไปใช้งาน

การต่อ Multi drop

clip_image004

รูปที่ 4 ต้นทาง(Computer หรือ Converter) และปลายทางจะมี R ขนาด 75 Ohm เป็น Terminator อยู่

ทดสอบต่อ OPC

การต่อ ICONICS OPC UA Server กับ  TOHO ผ่าน Serial to Ethernet Converter

เมื่อสร้าง Channel ใน OPC Server  (ซึ่งใช้เป็น Modbus Serial) ให้กำหนด Communication Parameter ตามที่กำหนดไว้ใขั้นตอนที่ 7 และ 8 (นอกจากนั้นก็ต้องเช็คด้วยว่า Virtual COM ที่สร้างจากโปรแกรมเช่น NPort ของ MOXA นั้นมีค่าที่ตรงกันด้วย) แล้วเลือก COM Port ที่ตรงกับ Virtual COM Port ที่สร้างไว้

เมื่อสร้าง Device ให้กำหนด Modbus Address ให้ตรงกับข้อ 9 เพื่อติดต่อไปยัง TOHO Controller

เมื่อจะสร้าง OPC tag ให้ใช้ข้อมูลตามคู่มือ TOHO Modbus เช่นรูปที่5

clip_image005

รูปที่ 5

เมื่อต้องการติดต่อเอาค่า PV1 มาใช้ใน OPC ให้กำหนด Register Address เป็น 400001 (ตามหลักของ  KEPServerEx) และเป็น DWORD (Read Only)

นอกจากนั้นเราต้องลด Block size ใน Device Property ของ KEPServerEX เหลือ 1 สำหรับ Holding Register เนื่องจาก TOHO Controller มีขนาด Size แค่นั้นครับ

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น