หน้าเว็บ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

GENESIS32 SCADA : หาค่าสูงสุดจาก OPC tag หลายตัว

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างการหาค่าสูงสุดจาก OPC tag หลาย ๆ ตัวเก็บไว้ในตัวแปรGlobalเพื่อสามารถเรียกใช้หลาย ๆ ครั้งได้จากSCADA

เราจะสร้างExpressionในUnified Datamanager โดยเปิดUnified Data Managerขึ้นมาจากStart Menu

image

สร้าง Expression Item ขึ้นมาใต้กิ่ง Expressionดังรูป

image

ตั้งชื่อ Expressionในช่องName

image

ในแท็ปRead Expression คลิ้กปุ่ม Expression Editorเพื่อสร้างสูตรการคำนวน

image

คลิ้ก Function > Mathematical > max…

image

จะได้สูตรปรากฏดังรูป โดยmax(tag1, tag2) จะคืนค่าสัญญาณที่มากที่สุด

image

ให้วางเคอร์เซอร์หลังวงเล็บแรก แล้วคลิ้กปุ่มTagsเพื่อเลือกสัญญาณ OPC tag แล้วเลือกอีกสัญญาณใส่หลังคอมม่าจะได้ดังรูป แล้วคลิ้ก OK และคลิ้ก Apply

image

ถ้ามีสัญญาณมากกว่า 2 ตัว ให้ใช้ max ซ้อนกันในลักษณะดังนี้

max(max(tag1,tag2), tag3)

หรือ

max(max(tag1,tag2),max(tag4,tag5))

หรือให้สร้าง Epression Item ขึ้นมาหลาย ๆชุด แล้วนำ Expression Item เหล่านั้นมาหาค่า Max อีกทีก็ได้ครับ

 

ส่วนการนำExpression Itemไปใช้งานใน GENESIS32 นั้นทำได้เช่นเดียวกับ OPC tag โดยเลือกเวลาเลือกสัญญาณจาก ICONICS Unified Data Browser ให้เลือกแท็ปUDM Dataและเลือกกิ่งExpressions

image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น