หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

GENESIS32 : ตัวอย่างเปลี่ยนหน้าจอตามสัญญาณจากอุปกรณ์

ตัวอย่างไฟล์แสดงผลที่จะเปลี่ยนหน้าตามสัญญาณจากอุปกรณ์ เช่นเมื่อสัญญาณมีค่า 1 จะเปิดหน้าแสดงผลที่ 1 ถ้าสัญญาณเป็น 2 จะเปิดหน้าที่  2 เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

การใช้งาน

แตกไฟล์ Zip แล้วเปิดหน้า P1.gdf แล้วเข้าโหมด Runtime จะพบสัญญาณตัวอย่างคือ FLOAT8 จาก ICONICS OPC Simulator ที่ลูกศรแดงชี้อยู่ในรูป ส่วนด้านขวาจะเป็นเลขหน้า เช่นอยู่ในหน้า 3

image

ให้ลองเขียนค่าจากโปรแกรมอื่นหรือSCADAไฟล์อื่นไปบังครับให้ FLOAT8 มีค่าระหว่าง 1 – 3 เช่นใช้ OPC DataSpy ในการเขียนค่าดังรูป (จะใช้ GraphWorXไฟล์อื่นก็ได้สำหรับเขียนค่าให้ Float8)

image

เมื่อเขียนค่าเข้าไปเช่น 2 ก็จะทำให้หน้าแสดงผลเปลี่ยนไปเปิดหน้า 2 ขึ้นมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น