หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

GENESIS32 SCADA: รับส่งค่าระหว่าง Hardware 2 ชุดด้วย Unified Data Manager

หากต้องการรับส่งค่าระหว่างHardware-Hardware หรือ Hardware-DatabaseหรือDatabase-Database เราสามารถใช้ DataWorX, ScriptWorX, GraphWorX หรือ Unified Data Manager ก็ได้ครับ ในที่นี้จะแสดงวิธีการใช้Unified Datamanagerครับ

เมื่อเปิด Unified Data Manager ขึ้นมาแล้ว หากต้องการสร้างการรับส่งข้อมูลระหว่าง OPC / OPC , OPC / Database หรือ Database / Database สามารถใช้ Register เป็นตัวกลางได้ดังนี้

ให้สร้าง Register ขึ้นมาโดยคลิ้กขวาที่กิ่ง Register เลือก New > Register

ตั้งชื่อRegister

image

ที่แท็ป Register Input/Outputให้กำหนด Input และ Output และ Scan Rate ที่ต้องการ

(สัญญาณInput/OutputและOutputสามารถเป็นได้ทั้ง OPC tag, Database, SNMP, BACNET และ Expression)

image

คลิ้ก Apply

จากนั้นคลิ้กไฟจราจรให้เป็นสีเขียวเพื่อให้Unified Data Managerทำงาน เท่านี้ก็สามารถรับส่งค่าระหว่างสัญญาณ2ชุดได้แล้ว ส่วนหากต้องการเริ่มงานอุัตโนมัติ สามารถกำหนดในGENESIS32 Tool Trayได้เช่นเดียวกับโมดูลอื่นของGENESIS32

image

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น