หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

ไฟล์OPCสำหรับSiemens PAC3200

image

ไฟล์คอนฟิกสำหรับICONICS OPC UA Serverสำหรับติดต่อกับSiemens SENTRON PAC3200

 

ดาวน์โหลดICONICS OPC UA Server

ดาวน์โหลดไฟล์OPC ConfigurationสำหรับPAC3200

กรณีต้องการเพิ่มสัญญาณอื่น ๆ ดูได้จากคู่มือPAC3200

สิ่งที่ต้องทำคือเปลี่ยนIPและIDในคอนฟิกให้ตรงกับPower Meter

image

เช่นถ้า IP = 192.168.2.25 และ ID = 2

ก็กำหนดในช่อง ID เป็น <192.168.2.25>.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น