หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไขข้อข้องใจ MobileHMI App

imageท่านผู้อ่านบางท่านอาจสงสัยว่าMobileHMIสามารถใช้ผ่านเบราเซอร์ต่าง ๆ ทั้งใในWindows, iOS, Mac, Linux อยู่แล้วทำไมถึงมีแอพฟรีให้ดาวน์โหลดอยู่อีกใน Play Store, Windows Store, Apple Store อีก

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ABB Reward 2014 สะสมแต้มแลกรางวัลมากมาย

image

GENESIS32:รันคำสั่งBatchพร้อมส่งพารามิเตอร์ได้

image

Batch fileมีประโยชน์ในการรันคำสั่งแบบต่าง ๆ ของWindowsและCommand lineแบบต่าง ๆ เช่นคำสั่งจาก MS SQL, DOS, ฯลฯ VDOนี้จะแสดงการส่งพารามิเตอร์ไปยังBatch Fileเพื่อให้การใช้งานยืดหยุ่นสามารถเลือกค่าคำสั่งโดยผู้ใช้ได้ ชมVDO

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

MobileHMI:ตั้งขนาดหน้าให้ปรับตามขนาดจออุปกรณ์

ถ้าต้องการสร้างหน้าเพจของMobileHMIให้แสดงผลปรับให้พอดีกับขนาดหน้าจออัตโนมัติสามารถทำได้ดังนี้

ต้องการส่งรายงานTrendWorX32 Reportอัตโนมัติต้องใช้Mail Clientใด

TrendWorX32 Reportเป็นโมดูลหนึ่งของGENESIS32ที่สามารถส่งอีเมล์รายงานที่ถูกสร้างขึ้นมาไปให้ผู้รับอัตโนมัติ แต่หากต้องการส่งอีเมล์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีโปรแกรมEmail Clientใด

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32: ตัวอย่างใช้SQL Commandผ่านVB Script

บทความก่อนหน้านี้ได้แสดงการส่งSQL Commandผ่านVBAในGENESIS32 บทความนี้จะเสนอการใช้SQL Commandผ่านVBScript

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Query SQL Command จากGENESIS32 SCADAอย่างง่าย

ตัวอย่างรันคำสั่งSQLไปยังMS SQL Serverแบบง่าย ใช้ในการประยุกต์เพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ ลบข้อมูล อัพเดทข้อมูล เป็นต้นได้

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

GENESIS32 SCADA: ส่งค่าระหว่างHardwareอย่างมีเงื่อนไข

เมื่อต้องการส่งค่าสัญญาณระหว่างHardwareเช่น PLC/Controller/RTU/Power Meter ฯลฯ หรือแม้กระทั่งกับDatabase โดยมีเงื่อนไข เช่น หากสัญญาณ A มีสถานะ ON ให้ส่งค่าจากสัญญาณ B ในPLC1ไปยังรีจิสเตอร์ C ในPLC2 เป็นต้น ก็สามารถทำได้โดยใช้GENESIS32